Kuntoutuminen lonkan tekonivelleikkauksesta : kuntoutujien kertomat tarinamallit

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Knaapi-Junnila, Sari
dc.date.accessioned 2012-05-16T07:18:24Z
dc.date.available 2012-05-16T07:18:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1216771
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205161668 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37847
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Kuntoutuminen lonkan tekonivelleikkauksesta – kuntoutujien kertomat tarinamallit Knaapi-Junnila Sari Fysioterapian pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos, 2012. 167 sivua, 36 liitesivua. Tämä tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston johtamaa Osallistava potilasohjaus fysioterapiassa -tutkimushanketta. Tämän osatutkimuksen tavoitteena on ymmärtää kuntoutumisen merkityksiä lonkan tekonivelleikkauksesta kuntoutuville. Tutkimusaineisto koostuu kymmenen, 63–79-vuotiaan kuntoutujan haastatteluista leikkaukseen valmistautuessa ja siitä kuntoutumisen alkuvaiheessa. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia tarinoita he kertovat kuntoutumisestaan. Käytetyt tutkimusmetodit pohjautuvat kielellisyyteen, kerronnallisuuteen ja performatiivisuuteen. Laaja tutkimusaineisto analysoitiin narratiivien analyysimenetelmin. Analyysin tuloksena aineistosta löydettiin neljä tarinamallia: Kuntoutumisen oikeus -, Autonominen kuntoutuminen -, Kuntoutumisen turvattomuus - ja Luottavainen kuntoutuminen -tarinamalli.Vuorovaikutuskokemuksilla terveydenhuollon kanssa on tärkeä merkitys kaikissa tarinamalleissa, mutta niissä painotetaan vuorovaikutustapahtumaa eri tavoin. Kuntoutumisen oikeus - ja Luottavainen kuntoutuminen -tarinamallissa painopiste on vuorovaikutusprosessin tuloksissa: näistä ensimmäisessä tulosten tarkastelu suuntautuu menneisyyteen (syyt) kun taas jälkimmäisessä katse on tulevaisuuteen (seuraukset). Autonominen kuntoutuminen -tarinamallissa painopiste on tulosten sijaan vuorovaikutuskumppaneiden ominaisuuksissa ja Kuntoutumisen turvattomuus -tarinamallissa puolestaan pääpaino on vuorovaikutuskumppaneiden välisessä suhteessa. Tarinamalleihin sisältyy moraalista arviointia terveydenhuollon ja sen henkilöstön toiminnasta sekä niiden syistä, seurauksista ja oikeutuksista. Tarinamallit kertovat kuntoutumisesta vuorovaikutuskokemuksista koostuvana, prosessimaisena kokonaisuutena, joka sisältää kokemuksia itsestä (kehosta, ajatuksista, ensisijaisista -sosiaalisista - ja taustatunteista) sekä toiminnasta elinympäristössä. Niissä käsitellään oikeuksia, velvollisuuksia, autonomisuutta, kontrollia sekä luottamusta tai epäluottamusta ja turvallisuutta tai turvattomuutta kuntoutumisessa. Tarinamallit kertovat ristiriidasta julkisen terveydenhuollon resurssien ja sitä tarvitsevien välillä. Vastapooleina tarinamalleissa ovat uhritarina terveydenhuollon ylikuormitetuista työntekijöistä ja selviytymistarina, jonka päähenkilöiksi kuntoutujat ovat pakotettuja. Tutkimuksen lopussa pohditaan, kuinka ymmärrystä kuntoutumisen merkityksistä voidaan jatkossa hyödyntää terveydenhuollon toimintakäytäntöjen, esimerkiksi fysioterapeuttisen ohjauksen, kehittämisessä. Aiemmissa toimintaan ja identiteettiin liittyvissä tutkimuksissa ei systemaattisen katsauksen perusteella ole selvitetty lonkan tekonivelleikkauksen fysioterapiaohjauksen läpikäyneiden kuntoutujien kertomia kokemuksia. Tunnekokemuksia näissä aiemmissa tutkimuksissa ei ole raportoitu muidenkaan kuntoutujien osalta.
dc.description.abstract ABSTRACT Rehabilitating from a hip endoprosthesis operation – story models narrated by the patients Knaapi-Junnila Sari Master´s thesis in Physiotherapy. University of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences, Department of Health Sciences, 2012. 167 pages, 36 pages of appendices. The purpose of this thesis is to understand the meanings that patients relate to rehabilitating from a hip endoprosthesis operation. Ten arthrosis-suffering patients took part in this survey before and after their operation. The starting point for this qualitative study is the patients’ experiences of themselves and their agency in the changes taking place during rehabilitating. This thesis establishes what kinds of stories the patients tell about rehabilitating. The data is analyzed with data-oriented narrative methods. Four story models can be found in the data: rehabilitating as a right, autonomous rehabilitating, insecurity of rehabilitating, and trusting rehabilitating. The interaction taking place with healthcare has an important role in all story models, but emphasis is given to different parts of it. They tell about rehabilitating as a process comprised of interaction episodes and patients’ experiences of themselves and their own agency. They deal with rights, responsibility, autonomy and control as well as trust or distrust and a sense of security or feeling of insecurity during rehabilitating. The story models tell about the insufficiency of public healthcare. One part of this is the victim story of healthcare workers, and the other part is a survivor story of which the patients are forced to become part. How this understanding of the meanings of rehabilitating could be used is reflected on at the end of this thesis. The systematic review of patients’ experiences indicated that no earlier knowledge of this kind exists about the patient-group in question and that feeling-experiences lack completely. eng
dc.format.extent 167 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other agency
dc.subject.other fysioterapia
dc.subject.other arthroplasty
dc.subject.other kuntoutuminen
dc.subject.other narratiivisuus
dc.subject.other hip
dc.subject.other nivelrikko
dc.subject.other interpersonal relations
dc.subject.other tekonivelet
dc.subject.other narration
dc.subject.other osteoarthritis
dc.subject.other toimijuus
dc.subject.other vuorovaikutus
dc.subject.other physical therapy specialty
dc.subject.other recovery of function
dc.subject.other replacement
dc.title Kuntoutuminen lonkan tekonivelleikkauksesta : kuntoutujien kertomat tarinamallit
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205161668
dc.subject.ysa fysioterapia
dc.subject.ysa kuntoutuminen
dc.subject.ysa narratiivisuus
dc.subject.ysa nivelrikko
dc.subject.ysa tekonivelet
dc.subject.ysa toimijuus
dc.subject.ysa lonkka
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine fysioterapia fi
dc.contributor.oppiaine Physiotherapy en
dc.date.updated 2012-05-16T07:18:24Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record