Kontekstuaalisen oppimisen hyödyntäminen rasvojen kemian opetuksessa : lähtökohtana nuorten ravitsemuskasvatus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ojanen, Reijo
dc.date.accessioned 2012-05-15T12:12:44Z
dc.date.available 2012-05-15T12:12:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1216748
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205151660 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37839
dc.description.abstract Nuorten ravitsemuskäyttäytymisessä on Suomessa tapahtunut ei-toivottuja muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Lisäksi markkinoille on tullut paljon erilaisia dieettiruokavalioita, jotka saattavat aiheuttaa hämmennystä nuorten keskuudessa. Tämän vuoksi ravitsemuskasvatuksen merkitystä kouluissa ei voida aliarvioida. Rasvat ja niiden kemia antaa kemian opettajalle mahdollisuuden panostaa opetuksessaan myös nuorten ravitsemuskasvatukseen. Ravitsemukseen ja ihmisen terveyteen liittyvät aiheet ovat lisäksi useissa tutkimuksissa todettu kiinnostavan oppilaita. Kemian opetusta, jossa kemia liitetään johonkin oppilaita kiinnostavaan konkreettiseen ilmiöön, kutsutaan kontekstuaaliseksi oppimiseksi. Tämän pro gradu-tutkielman kehittämistutkimuksen tavoitteena oli kehittää rasvojen kemian opetukseen liittyvä opetuspaketti, jossa kemia liitetään terveys- ja ravitsemusteemaan. Opetuspaketti koostuu kahdesta yläkouluun ja kahdesta lukioon suunnatusta opetuskokonaisuudesta, joiden suunnittelussa huomioitiin kontekstuaalisuuden lisäksi myös yhteistoiminnallisen oppimisen perusperiaatteita. Kehittämistutkimuksen tarveanalyysin ensimmäisessä osassa selvitettiin, miten terveyskasvatus tulee esille vuoden 2004 valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa. Kemian opettajien näkemyksiä oppiaineiden ja erityisesti terveystiedon integroinnista kemiaan kartoitettiin opettajille suunnatulla kyselyllä tarveanalyysin toisessa osassa. Tarveanalyysin ja aiempien tutkimustulosten perusteella terveysteeman integroiminen kemiaan ja juuri rasvojen kemian käsittelyn yhteyteen oli perusteltua. Tarveanalyysi osoitti myös, että kontekstuaalisuutta tukevia opetusmateriaaleja on vähän tarjolla, minkä johdosta kontekstuaalisen oppimisen hyödyntämiseen koetaan kemian opetuksessa kuluvan liikaa aikaa ja vaivaa. Tutkimuksen päätuloksena saatiin rasvojen kemian opetuksen tueksi opetusmateriaalia, jossa terveyskonteksti ja yhteistoiminnallisuus ovat keskeisessä asemassa. Kehitetyn opetusmateriaalin toivotaan antavan opettajille vinkkejä kontekstuaalisen oppimisen hyödyntämiseen ja sitä kautta tekevän oppimisesta mielekkäämpää ja korkeamman tason ajattelutaitoja kehittävää.
dc.format.extent 82 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kemia
dc.subject.other opetus
dc.subject.other rasvat
dc.subject.other yläkoulu
dc.subject.other lukio
dc.title Kontekstuaalisen oppimisen hyödyntäminen rasvojen kemian opetuksessa : lähtökohtana nuorten ravitsemuskasvatus
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205151660
dc.subject.ysa kemia
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa rasvat
dc.subject.ysa yläkoulu
dc.subject.ysa lukio
dc.subject.ysa rasvahapot
dc.subject.ysa ravintorasvat
dc.subject.ysa ravitsemuskasvatus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos kemian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Chemistry en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine kemian opettajankoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher education programme in Chemistry en
dc.date.updated 2012-05-15T12:12:45Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record