Omistaja-asiakkaiden kokemus Tapiolan yritysvastuusta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaipio, Emmi
dc.date.accessioned 2012-05-14T05:35:13Z
dc.date.available 2012-05-14T05:35:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1216827
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205141645 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37825
dc.description.abstract Yritysten yhteiskuntavastuun merkitys kasvaa jatkuvasti ja vastuullisuudesta viestiminen tullut yhä tärkeämmäksi yrityksille. Vastuuviestinnällä halutaan kertoa yrityksen toimista vastuullisuuden saavuttamiseksi siitä kiinnostuneille. Tässä tutkimuksessa selvitettiin Tapiola ryhmän vastuuviestinnän näkyvyyttä ulkoisille sidosryhmille, tarkemmin määriteltynä neuvottelukuntien jäseninä oleville omistaja-asiakkaille. Tutkimusongelmana oli miten omistaja-asiakkaat neuvottelukunnissa kokevat Tapiolan vastuullisuusviestinnän. Tätä ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan asettaen tarkentavia tutkimuskysymyksiä kuten; miten omistaja-asiakkaat kokevat Tapiolan vastuullisuuden? Miten omistaja-asiakkaat kokevat Tapiolan vastuullisuuden näkyvyyden? Miten omistaja-asiakkaat kokevat Tapiolan asettamat vastuullisuuslupaukset? Miten omistaja-asiakkaat toivoisivat vastuusta viestittävän? Tutkimus toteutettiin kvalitaativisena tapaustutkimuksena ja aineisto kerättiin haastattelemalla Tapiolan omistaja-asiakkaita, jotka olivat neuvottelukuntien jäseniä. Tiedonkeruu menetelmänä oli teemahaastattelu ja analyysitapana teemoittelu.Tutkimuksen keskeisimmät tulokset ovat että Tapiolan koetaan olevan vastuullinen,eli vastuuviestinnän voidaan todeta olevan onnistunutta. Konkreettisten esimerkkien ilmaiseminen vastuullisuuden näkymisestä oli haastateltaville hankalaa, mistä voitiin päätellä viestinnän jääneen melko yleiselle tasolle. Tutkimuksessa selvitettiin myös omistaja-asiakkaiden tuntemuksia heidän niin sanotusta “tuplasidosryhmä” –roolistaan asiakkaana ja omistajana. Tutkimuksessa kävi selvästi ilmi että omistaja-asiakkaat kokevat vahvasti olevansa enemmän asiakkaita kuin omistajia, mikä tulisi ottaa huomioon vastuuviestintää suunniteltaessa. Tapiolan asettamien vastuullisuuslupausten koettiin toteutuneen yleisesti hyvin, mutta lupauksia kohtaan oltiin myös hieman skeptisiä. Haastatellut toivoivat vastuullisuudesta viestittävän selkeästi ja konkreettisin esimerkein. Tekojen tärkeys kaunopuheiden sijaan korostui vastauksissa.
dc.format.extent 62 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Tapiola (yhtiö)
dc.subject.other vastuuviestintä
dc.title Omistaja-asiakkaiden kokemus Tapiolan yritysvastuusta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205141645
dc.subject.ysa vastuu
dc.subject.ysa sidosryhmät
dc.subject.ysa yritysvastuu
dc.subject.ysa osuuskunnat
dc.subject.ysa keskinäiset yhtiöt
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine johtaminen fi
dc.contributor.oppiaine Management and Leadership en
dc.date.updated 2012-05-14T05:35:13Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record