Selviytymiskeinojen ja työstä irrottautumisen yhteys psyykkiseen oireiluun työstressitilanteessa : poikkileikkaustutkimus hoito- ja palvelualoilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Anttonen, Sanna
dc.contributor.author Lundstedt, Marianna
dc.date.accessioned 2012-05-09T08:26:37Z
dc.date.available 2012-05-09T08:26:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1216781
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205091629 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37794
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää selviytymiskeinojen ja psykologisen työstä irrottautumisen yhteyttä psyykkiseen oireiluun työstressitilanteessa. Tutkimus oli osa ”Työn ja perheen yhteensovittamisen hallintastrategiat ja -keinot työhyvinvoinnin tukipilareina” -tutkimus- ja kehittämishanketta. Tutkimus toteutettiin Terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestön (Tehy) ja Palvelualojen ammattiliiton (Pam) jäsenille vuosina 2008-2011. Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 2756 vastaajaa (Tehy n=1719, Pam n=1037). Tutkimuksessa tarkasteltiin stressitekijänä työn määrällisiä vaatimuksia, joihin sisältyi koettu työmäärä ja aikapaineet. Ensimmäiseksi selvitettiin selviytymiskeinojen käyttöä ja työstä irrottautumisen onnistumista hoito- ja palvelualoilla sekä toimialakohtaisia eroja näissä tekijöissä. Toiseksi selvitettiin, onko selviytymiskeinoilla ja irrottautumisella yhteyttä psyykkisten oireiden kokemiseen matalassa (vähän työn määrällisiä vaatimuksia) tai korkeassa työstressissä (paljon työn määrällisiä vaatimuksia), ja kolmanneksi kumpi keinoista suojaa tehokkaammin psyykkiseltä oireilulta. Selviytymiskeinojen, irrottautumisen, psyykkisten oireiden ja työstressin välisiä yhteyksiä tutkittiin hierarkisella regressioanalyysilla (enter). Selviytymiskeinoja mitattiin Edwardsin ja Baglionin (1993) Cybernetic Coping Scale -mittarilla. Molemmilla toimialoilla käytettiin selviytymiskeinoista eniten oireiden vähentämistä ja vähiten välttelyä. Palvelualalla käytettiin kuitenkin hoitoalaa enemmän välttelyä ja uudelleenarviointia. Psykologista työstä irrottautumista mitattiin Sonnentagin ja Fritzin (2007) the Recovery Experience Questionaire -mittarilla. Irrottautuminen onnistui paremmin hoito- kuin palvelualalla. Irrottautumisen onnistuminen ja uudelleenarvioinnin käyttö selviytymiskeinona suojasivat psyykkisiltä oireilta korkeassa työstressissä molemmilla toimialoilla. Irrottautumisen onnistuminen oli yhteydessä vähäisempään oireiluun myös matalassa työstressissä. Hoitoalalla irrottautumisen yhteys vähäisempään oireiluun oli voimakkaampi korkean kuin matalan työstressin tilanteessa. Palvelualalla työstressin määrällä ei ollut merkitystä irrottautumisen tehokkuuteen. Irrottautuminen osoittautui kaikkein tehokkaimmaksi hyvinvointia suojaavaksi tekijäksi suojaten psyykkiseltä oireilulta paremmin kuin selviytymiskeinot. Selviytymiskeinoista erityisesti välttely heikensi hyvinvointia ollen yhteydessä runsaampaan psyykkiseen oireiluun molemmilla toimialoilla. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi stressinhallintakoulutuksissa tai kuntoutuksessa keskittyen erityisesti työstä irrottautumisen tukemiseen ja uudelleenarvioinnin harjoitteluun työstressistä selviytymiseksi.
dc.format.extent 37 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other työstressi
dc.subject.other selviytymiskeinot
dc.subject.other coping
dc.subject.other psykologinen irrottautuminen
dc.subject.other palautuminen
dc.subject.other psyykkiset oireet
dc.title Selviytymiskeinojen ja työstä irrottautumisen yhteys psyykkiseen oireiluun työstressitilanteessa : poikkileikkaustutkimus hoito- ja palvelualoilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205091629
dc.subject.ysa stressi
dc.subject.ysa jaksaminen
dc.subject.ysa selviytyminen
dc.subject.ysa palautuminen
dc.subject.ysa oireet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2012-05-09T08:26:37Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record