"Valitse suurin luku" : tutkimus numeeristen perustaitojen hallinnasta 12-16 -vuotiailla lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pulkkinen-Kantonen, Katja
dc.date.accessioned 2012-05-07T18:12:40Z
dc.date.available 2012-05-07T18:12:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1216183
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37787
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205071621 en
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkasteltiin kuinka lapset, joilla on kielellinen erityisvaikeus (SLI), hallitsevat numeerisia perustaitoja ja erityisesti lukujen suuruusluokkaa ja kuinka lukujen suuruusluokan ymmärtäminen oli yhteyksissä muihin perusnumeerisiin taitoihin sekä kielellisiin että ei kielellisiin kognitiivisiin tekijöihin. Tutkimusjoukkoon kuului 35 suomenkielistä, 12 – 16 -vuotiasta SLI lasta. Tutkittavia numeerisia perustaitoja olivat yksi- ja moninumeroisten lukujen vertailu, lukujonotaidot, lukujen lukeminen ja lukujen kirjoittaminen. Kielellisistä osakognitioista tarkasteltiin sanavaraston ja kielen yläkäsitteiden hallintaa, lauserakenteiden ymmärtämistä sekä kielellistä työmuistia. Ei kielellisiä osakognitioita arvioitiin sekä yleisen, visuaalisen päättelytaidon että visuospatiaalisen hahmottamisen osalta. Tulosten perusteella SLI lasten ryhmä oli heterogeeninen lukujen suuruusluokan ymmärtämisen suhteen. Kolmanneksella tutkittavista oli selviä vaikeuksia moninumeroisten lukujen suuruusarvon ymmärtämisessä verrattaessa suoriutumista peruskoulun 3. luokkalaisten lasten keskivertosuoriutumiseen. Tuloksissa tuli esille sukupuoliero. Lukujen suuruusluokkaa heikosti hallitsevien joukossa oli suhteessa enemmän tyttöjä kuin poikia. Lapset, jotka hallitsivat lukujen vertailun moninumeroisilla luvuilla (2-5 lukua), olivat myös tilastollisesti merkitsevästi parempia lukujonotaidoissa sekä parempia kirjoittamaan ja lukemaan lukuja kuin lapset, joille lukujen vertailu oli selkeästi vaikeampaa. Kielellisistä osakognitioista kielen yläkäsitteiden hallinta oli yhteyksissä lukujen suuruusluokan hallintaan. Tulosten perusteella kielen kognitiot ovat mahdollisesti yhteyksissä aiemmin, ei kielellisenä, numeerisena taitona pidettyyn lukujen vertailutaitoon. Sukupuolen, yläkäsitteiden hallinnan ja lukujen tuottamisen taidoilla pystyttiin kohtalaisen hyvin ennustamaan SLI lasten kuulumista lukujen suuruusluokan ymmärtämisen suhteen erilaisiin taitotasoryhmiin (hallitsee/ei hallitse). Matematiikan taitoja koskevista aiemmin julkaistuista malleista poiketen, lukujen suuruusluokan ymmärtämisen taito oli vahvasti yhteyksissä lukujen tuottamisen taitoihin eli lukujen luetteluun ja kirjoittamiseen. On mahdollista, että lukujen tuottamisen taitoja tukemalla voidaan myös tukea lukujen suuruusluokan ymmärtämistä moninumeroisilla luvuilla.
dc.format.extent 33 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other numeeriset taidot
dc.title "Valitse suurin luku" : tutkimus numeeristen perustaitojen hallinnasta 12-16 -vuotiailla lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus
dc.title.alternative Tutkimus numeeristen perustaitojen hallinnasta 12-16 -vuotiailla lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205071621
dc.subject.ysa kielelliset häiriöt
dc.subject.ysa kielen kehityksen erityisvaikeus
dc.subject.ysa luvut
dc.subject.ysa matematiikka
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2012-05-07T18:12:41Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record