Tarkkaavaisuusongelmien ja heikon lukutaidon päällekkäistyminen : yhteydet myöhempään lukutaitoon sekä käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmiin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ulvinen, Emmi
dc.date.accessioned 2012-05-07T06:46:13Z
dc.date.available 2012-05-07T06:46:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1215985
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205071612 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37778
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena oli selvittää, missä määrin tarkkaavaisuusongelmien ja heikon lukutaidon päällekkäistyminen toisella luokalla on yhteydessä heikompaan lukutaitoon tai käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmiin samanaikaisesti sekä myöhempinä kouluvuosina. Tätä pääkysymystä tutkittiin vertaamalla tarkkaavaisuusongelmien ja heikon lukutaidon perusteella jaoteltuja neljää alaryhmää samanaikaisesti ja myöhemmin kolmannella ja neljännellä luokalla arvioiduissa muissa lukutaidon, käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmien mitoissa. Lisäksi tarkasteltiin, missä määrin tarkkaavaisuusongelmien ja heikon lukutaidon päällekkäistyminen oli pysyvää. Tutkielma on osa Alkuportaat-seurantatutkimusta, jossa seurattiin lapsia esiopetusvuoden alusta neljännen luokan loppuun. Aineisto kerättiin vuosina 2009, 2010 ja 2011, jolloin lapset olivat toisella, kolmannella ja neljännellä luokalla. Tutkimusmenetelminä käytettiin yksilö- ja ryhmätehtäviä lapsille sekä opettajakyselyä. Tutkittavat jaettiin seuraaviin alaryhmiin toisen luokan keväällä arvioitujen tarkkaavaisuusongelmien ja heikon lukutaidon perusteella: 1) ikätasoinen lukutaito ja tarkkaavaisuus (n = 306), 2) tarkkaavaisuuden ongelmia (n = 63), 3) heikko lukutaito (n = 70), 4) päällekkäistyvät lukutaidon ja tarkkaavaisuuden ongelmat (n = 26). Alaryhmävertailujen mukaan päällekkäistyvien ongelmien ryhmään kuuluvilla lapsilla luetunymmärtäminen 3. luokalla oli heikompaa kuin niillä lapsilla, joilla oli vain heikko lukutaito. Muissa lukemisen osataidoissa päällekkäistyvien ongelmien ryhmässä oli heikommat taidot kuin ikätasoisten taitojen ja tarkkaavaisuusongelmien ryhmässä, mutta he eivät eronneet heikon lukutaidon ryhmästä. Lisäksi havaittiin, että lapsilla, joilla oli yksinomaan tarkkaavaisuusongelmia, oli enemmän käytöshäiriötä ja heikompaa prososiaalisuutta 2., 3. ja 4. luokalla kuin muiden kolmen alaryhmän lapsilla. Päällekkäistyvien ongelmien ryhmässä ilmeni ongelmien pysyvyyttä: ryhmä erosi myös 3. ja 4. luokalla tarkkaavuusongelmien ryhmästä lukutaidossa, heikon lukutaidon ryhmästä tarkkaavuusongelmien määrässä sekä ikätasoisten ryhmästä molemmissa taidoissa. Tarkkaavaisuusongelmien ja heikon lukutaidon päällekkäistyminen oli tutkimuksen mukaan yhteydessä ikätasoa heikompaan lukutaidon etenemiseen ja suurempiin vaikeuksiin käyttäytymisessä ja tunne-elämässä, mutta erot yksittäisten ongelmien ryhmiin jäivät vähäisiksi. Erityisesti luetunymmärtämisen yhteyttä heikon lukutaidon ja tarkkaavaisuusongelmien päällekkäistymiseen olisi tarpeen tutkia lisää.
dc.format.extent 73 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other tarkkaavaisuusongelmat
dc.subject.other heikko lukutaito
dc.subject.other päällekkäistyminen
dc.title Tarkkaavaisuusongelmien ja heikon lukutaidon päällekkäistyminen : yhteydet myöhempään lukutaitoon sekä käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmiin
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205071612
dc.subject.ysa tarkkaavaisuus
dc.subject.ysa lukutaito
dc.subject.ysa ADHD
dc.subject.ysa lukihäiriöt
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.date.updated 2012-05-07T06:46:13Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record