Asiakasviestinnän luomat mielikuvat : tarkastelussa Protacon Group

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kekola, Antti
dc.date.accessioned 2012-05-06T12:16:09Z
dc.date.available 2012-05-06T12:16:09Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1216002
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205061610 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37776
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia ja tarkastella Protacon Group –nimisen yrityksen asiakasviestinnän luomia mielikuvia ja yrityksen tunnettuutta paperi-, kartonki- ja vaneritehtaiden automaatiopäälliköiden keskuudessa. Protacon Group on keskisuomalainen teknologia-alan suunnittelu- ja palveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen tehokkaita ja joustavia ratkaisuja projektoinnin, tuotannon ja ylläpidon tarpeisiin. Yrityksellä on halu kehittää asiakasviestintäänsä, ja tämän tutkimuksen kohteeksi valittiin viime vuosina suuria muutoksia kokenut paperi-, kartonki- ja vaneriala. Tutkimukseen kerättiin aineistoa puhelimitse toteutetulla puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Puhelimitse tavoitettiin 17 haastateltavaa automaatiopäällikköä, joista 9 ei tuntenut yritystä. Haastatteluaineisto koostuu siten kahdeksasta haastattelusta. Kerätty aineisto koottiin yhteen ja analysoitiin käyttämällä kolmivaiheista aineistolähtöisen sisällönanalyysin prosessia. Tällä menetelmällä saatiin selville automaatiopäälliköiden mielikuvat Protacon Groupista ja sen asiakasviestinnästä, automaatiopäälliköiden odotukset yrityksen asiakasviestinnästä sekä näiden odotusten täyttyminen. Lisäksi saatiin selville automaatiopäälliköille asiakasviestinnän perusteella muodostuneita mielikuvia. Tutkimuksessa saatiin selville, että Protacon Group ei ole tutkimukseen valittujen automaatiopäälliköiden keskuudessa kovinkaan tunnettu yritys, sillä haastattelua varten tavoitetuista seitsemäntoista automaatiopäälliköstä yhdeksän tunsi yrityksen hyvin huonosti tai ei lainkaan. Loput kahdeksan automaatiopäällikköä ovat tehneet yhteistyötä kohdeyrityksen kanssa, ja käsitykset ja kokemukset ovat pääasiassa positiivisia. Yhteydenpidon toivotaan olevan Protacon Groupin taholta jatkuvampaa ja tiiviimpää, myös lama-aikoina. Automaatiopäälliköt toivovat Protacon Groupin lisäävän omasta osaamisestaan tiedottamista. Automaatiopäälliköt ilmoittivat kuitenkin asiakasviestinnälle asettamiensa odotusten täyttyvän ja mielikuvat Protacon Groupista ovat positiivisia. Johtopäätöksenä voidaan esittää, että Protacon Groupin kannattaisi panostaa markkinointiin potentiaalisten asiakkaiden osalta ja näin kehittää tunnettuutta. Lisäksi vanhoja yhteistyökumppaneita ja asiakkaita voisi tiedottaa tietyin väliajoin yrityksen tarjoamista palveluista ja ratkaisuista. Näin tekemällä kontaktipinnat pysyisivät tuoreinta ja yhteystiedot ajan tasalla.
dc.format.extent 52 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Protacon Group
dc.subject.other asiakasviestintä
dc.title Asiakasviestinnän luomat mielikuvat : tarkastelussa Protacon Group
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205061610
dc.subject.ysa viestintä
dc.subject.ysa asiakkaat
dc.subject.ysa mielikuvat
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en
dc.date.updated 2012-05-06T12:16:09Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record