Identiteettien diskurssit yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjasarjassa Taito-Voima-Taju

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hautala, Pauli
dc.date.accessioned 2012-05-04T07:36:39Z
dc.date.available 2012-05-04T07:36:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1215909
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205041603 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37769
dc.description.abstract Tutkimuksessa identiteettien diskursseista äidinkielen ja kirjallisuuden yläkoulun oppikirjasarjassa Taito-Voima-Taju tarkastellaan sitä, miten ja millaisin diskurssein erilaiset identiteetit esitetään oppikirjasarjassa. Tutkimuksen lähtökohtana on perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa äidinkielelle ja kirjallisuudelle annettu identiteettiä koskeva tehtävä. Tutkimus saa pohjaa nelitasoisesta opetussuunnitelman mallista, jossa oppikirjojen ajatellaan olevan tulkinta opetussuunnitelmasta. Tutkimuksen johtoajatuksena on Michel Foucault’n ajatus siitä, että identiteetti tuotetaan diskursseilla, ja että identiteetissä on kyse siitä, miten subjekti puhuu itsestään. Tutkimuksen tausta-ajatuksena on myös, että identiteetit valitaan valmiista kategorioista, joita aineistona olevan oppikirjasarjan ajatellaan tutkimuksen viitekehyksessä osaltaan tuottavan. Tutkimuksessa keskeinen on myös Stuart Hallin käsitys siitä, että identiteetit syntyvät eron kautta. Oppikirjasarjassa olevat identiteettien diskurssit käydään läpi identiteettilaji kerrallaan. Identiteettilajit kategorisoituvat aineiston pohjalta. Identiteettien diskursseja analysoitaessa käydään läpi tekstiä, tehtäviä ja kuvitusta. Tutkimuksen tuloksena on se, että erilaiset identiteetit esiintyvät oppikirjasarjassa tosielämän identiteettien diskursseihin palautuvin ja tosielämän kanssa vuorovaikutuksessa olevin diskurssein, ja että identiteetit syntyvät aineistossa joitain poikkeuksia lukuun ottamatta erojen, dikotomioiden ja vastapoolien kautta. Nelitasoisen opetussuunnitelman viitekehyksessä oppikirjasarjan tulkinta identiteettiä koskevasta POPSissa annetusta tehtävästä on tiettyjä identiteettilajeja määrällisesti ja laadullisesti painottava. Myös eri identiteettilajien sisällä eri identiteetit ovat määrällisesti ja laadullisesti enemmän esillä kuin toiset. Oppikirjasarjassa painottuvat suomalainen kansallinen identiteetti ja länsimainen identiteetti. Sukupuoli-identiteettien diskurssit ovat pääosin konservatiivisten stereotypioiden mukaisia, toisaalta niihin liittyy jossain määrin pyrkimyksiä moderneihin asetelmien muuttamisiin, vaikka asetelmat lähtökohtaisesti ovat melko perinteiset. Ikäkausiin liittyvistä identiteeteistä nuorisoidentiteetti on eniten esillä. Alakulttuuriset identiteetit esiintyvät lähinnä nuorisoidentiteetille alisteisina. Identiteetit ovat pitkälti sidoksissa kieleen ja kirjallisuuteen, ja niihin liittyvät diskurssit palautuvat oppikirjasarjassa näihin kahteen äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisältöelementtiin. Identiteetti tulee oppikirjasarjassa esille juuri niissä kohdin, joihin se eniten linkitttyy POPSinkin tasolla.
dc.format.extent 67 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other äidinkielen opetustiede
dc.subject.other äidinkieli ja kirjallisuus
dc.subject.other oppikirjat
dc.subject.other oppikirjatutkimus
dc.subject.other identiteetti
dc.subject.other diskurssianalyysi
dc.subject.other yläkoulu
dc.title Identiteettien diskurssit yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjasarjassa Taito-Voima-Taju
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205041603
dc.subject.ysa äidinkieli
dc.subject.ysa kirjallisuus
dc.subject.ysa oppikirjat
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa yläkoulu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine kirjallisuus fi
dc.contributor.oppiaine Literature en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.date.updated 2012-05-04T07:36:39Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record