Motivoiva minuus : tutkielma moraalisen motivaation yhteydestä identiteettiin

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ristilä, Valtteri
dc.date.accessioned 2012-05-03T16:43:00Z
dc.date.available 2012-05-03T16:43:00Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1215895
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205031600 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37766
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan Richard Joycen moraalin evolutiiviseen alkuperään perustuvan moraaliskeptisistisen teorian, projektivismin, ja Charles Taylorin identiteettiä koskevan ajattelun mahdollisuutta tulla sovitetuksi yhteen moraalisen motivaation selittäjänä. Projektivistisen teorian mukaan moraalikäsityksemme eivät perustu niinkään maailman itsensä ominaisuuksiin, vaan mentaalisten tilojemme piirteisiin, jotka vaikuttavat havaintoihimme todellisuudesta. Joyce ei kuitenkaan kannata puhdasta non-kognitivismia, joka pitää moraaliarvostelmia vain tunteiden ja asenteiden ilmauksina. Joycen mukaan moraaliarvostelmiin sisältyy myös uskomuksia, mutta näillä uskomuksilla ei ole episteemistä oikeutusta, koska luonnonvalinnassa menestyminen on voinut perustua yhtä hyvin epätosiin uskomuksiin. Tämän vuoksi moraaliarvostelmia tulisi lähestyä pikemminkin instrumentaalisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa projektivistista teoriapohjaa täydennetään Charles Taylorin itsetulkinnallisuutta ja Bennett W. Helmin itsensä rakastamista koskevilla näkemyksillä. Taylorin mukaan ne moraaliarvot, jotka koemme tärkeimmiksi, muodostavat identiteettimme moraalisen ytimen. Tähän kokemukseen vaikuttavat sekä biologisten projisointitaipumustemme muodostama kuva keskeisimmistä arvoistamme että reflektiivinen harkinta – erityisesti se, millaisina moraalisina toimijoina haluamme itsemme nähdä. Tutkimuksen johtopäätös on se, että moraalinen motivaatio riippuu ensinnäkin kokemastamme moraalisten huolenaiheiden toimintaan velvoittavasta voimasta. Tämä voima puolestaan edellyttää tiettyihin arvoihin identifioitumista eli halua nähdä itsemme tietynlaisina ihmisinä, mitä Helm kutsuu itsensä rakastamiseksi. Tämän seurauksena voidaan sanoa itsekkäiden ja epäitsekkäiden motiivien rajan hämärtyvän.
dc.format.extent 82 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other non-kognitivismi
dc.subject.other moraalirealismi
dc.subject.other projektivismi
dc.subject.other moraalinen motivaatio
dc.title Motivoiva minuus : tutkielma moraalisen motivaation yhteydestä identiteettiin
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205031600
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa moraali
dc.subject.ysa evoluutio
dc.subject.ysa arvot
dc.subject.ysa motivaatio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine filosofia fi
dc.contributor.oppiaine Philosophy en
dc.date.updated 2012-05-03T16:43:00Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record