Aikuiskouluttajan työ : aikuiskouluttajan pedagogisista opinnoista valmistuneiden ajatuksia työstään ja koulutuksestaan

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pakkanen, Marjatta
dc.date.accessioned 2012-05-03T11:10:49Z
dc.date.available 2012-05-03T11:10:49Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.isbn 951-39-2494-7
dc.identifier.issn 1239-4742
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:994110
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2494-7 en
dc.identifier.uri http://ktl.jyu.fi/img/portal/6029/F025_Pakkanen.pdf en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37757
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa aikuiskouluttajan tehtäviä. Aikuiskouluttajan pedagogisista opinnoista (APO) valmistuneille aikuiskouluttajille suunnattiin kysely, jossa tarkasteltiin: 1) millaisiin tehtäviin APOsta valmistuneet aikuiskouluttajat ovat sijoittuneet, 2) millaisia muutospaineita he arvioivat työssään olevan, ja 3) millaiseksi he arvioivat saamansa koulutuksen. APOsta valmistuneista vastaajista suuri osa on sijoittunut aikuiskoulutuksen alueelle, mutta moni heistä työskentelee myös yliopistossa ja ammattiin johtavassa koulutuksessa. Suurin osa vastaajista työskentelee opettaja-nimikkeellä, mutta osalla on myös suunnitteluun ja projekteihin liittyviä nimikkeitä. Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista on kokopäivätyössä, määräaikaisuus on yleisempää kuin vakituinen työsuhde. Osa vastaajista toimii kahdella alueella tai kahdessa työssä. Vastaajien tärkeimmät työtehtävät ovat käytännön opettamista ja siihen liittyviä tehtäviä; toisaalta tärkeänä painottuu myös toimintaedellytysten luominen ja ylläpito – toiminnan kehittäminen ja suunnittelu. Vastaajat painottavat myös oman työnsä kehittämistä. Työnsä haasteina ja oman opettajuutensa muutospaineina vastaajat nostivat esiin sellaisia tekijöitä, joihin heidän on vaikea vaikuttaa ainakaan suoraan, kuten resurssien puute tai työn muuttuminen. Toisaalta he kokivat haasteena ja muutospaineena itseensä liittyviä tekijöitä, varsinkin oman ammattitaitonsa. Omaan ammattitaitoon he voivat vaikuttaa, ja esiin nousikin tarve ja halu kehittyä ammatillisesti. Osa vastaajista, varsinkin uransa alkutaipaleella olevat, arvioivat työtilanteensa parantuneen APO-koulutuksen myötä. Koulutus on myös antanut ammatillista pätevyyttä ja selkiinnyttänyt urasuunnitelmia. Koulutuksensa antia pohtiessaan vastaajat kertovat eniten oman opettajuutensa ja oman ajattelunsa kehittymisestä. Koulutus on antanut myös eväitä konkreettisen opetustyön tekemiseen: opetusmenetelmiä, tietoa ja taitoa. Myös koulutuksen toteutus, koulutuksen läpäisevä filosofia ja toimintatavat ovat jääneet vastaajille antoisina mieleen. Koulutukseen toivottiin jonkin verran lisää mm. menetelmiä ja erilaisuuden kohtaamista koskevia sisältöjä. fi
dc.format.extent 105 sivua
dc.language.iso fin
dc.publisher Koulutuksen tutkimuslaitos
dc.relation.ispartofseries Työpapereita / Koulutuksen tutkimuslaitos 25.
dc.rights openAccess fi
dc.title Aikuiskouluttajan työ : aikuiskouluttajan pedagogisista opinnoista valmistuneiden ajatuksia työstään ja koulutuksestaan
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:ISBN:951-39-2494-7
dc.subject.ysa aikuiskoulutus
dc.subject.ysa opettajankoulutus
dc.subject.ysa pedagogiikka
dc.subject.ysa opettajat
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa työmarkkinat
dc.subject.ysa työllistyminen
dc.type.dcmitype Text en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record