Sequential explanatory study of factors connected with science achievement in six countries: Finland, England, Hungary, Japan, Latvia and Russia : study based on TIMSS 1999

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Reinikainen, Pasi
dc.date.accessioned 2012-05-02T10:57:13Z
dc.date.available 2012-05-02T10:57:13Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.isbn 978-951-39-2954-1
dc.identifier.issn 1455-447X
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1047144
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-2954-1 en
dc.identifier.uri http://ktl.jyu.fi/img/portal/7793/T022.pdf en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37745
dc.description.abstract Väitöskirjassa selvitetään 8.-luokkalaisten luonnontieteelliseen osaamiseen yhteydessä olevia taustatekijöitä kuudessa maassa: Suomessa, Englannissa, Unkarissa, Japanissa, Latviassa ja Venäjällä. Tämä monitasomallinnusta käyttävä tutkimus perustuu TIMSS 1999 -tutkimuksen aineistoon. Mallista saadut tilastollisesti merkitsevät tulokset esitetään uudella graafisella tavalla, minkä ansiosta tuloksia pystyvät tulkitsemaan muutkin kuin tilastotieteen asiantuntijat. Tutkimuksessa saadut mallit mahdollistavat irrallisia ranking-listoja syvällisemmät aineiston tulkinnat: Ensinnäkin työssä pyritään kuvailemaan niitä olosuhteita, joissa oppimistulokset on tehty. Tämä tapahtuu selvittämällä tutkittujen maiden taustatietoja, koulutusjärjestelmää, luonnontieteiden opetusta ja sen tavoitteita. Toiseksi, tutkittujen maiden luonnontieteiden opetuksen asiantuntijat tulkitsivat ja valaisivat nyt saatuja tuloksia omien kulttuuristen linssiensä läpi. Näin paljastui sellaisia kulttuurisia, historiallisia ja sosiaalisia yhteyksiä oppimistuloksiin, joita kyseisten kulttuurien ulkopuolinen havainnoija ei olisi voinut havaita.Tutkimuksessa saadut tulokset voivat osaltaan kehittää tulevia, laajoja kansainvälisiä vertailututkimuksia. Näissä kenties kannattaisi nyt saatujen tulosten valossa käyttää suhteellisen pientä määrää yhteisiä taustakysymyksiä ja kasvattaa kansallisten osioiden määrää. Ehkä tärkein tulos on kuitenkin se, että tutkimus osaltaan osoitti, että kansainvälisten vertailututkimusten tuloksia voivat hyödyntää koulutuspolitiikan päättäjien lisäksi myös opettajat ja vanhemmat. Tutkimus sisältää myös kirjallisuuskatsaukset kansainvälisten vertailevien koulusaavutustutkimusten osakseen saamasta kritiikistä sekä siitä, miten TIMSS-aineistoa on aiemmin analysoitu monitasomallinnuksen avulla. fi
dc.format.extent 263 sivua
dc.language.iso eng
dc.publisher Institute for Educational Research
dc.relation.ispartofseries Tutkimuksia / Koulutuksen tutkimuslaitos 22.
dc.relation.isversionof ISBN 978-951-39-2953-4
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other TIMSS 1999
dc.title Sequential explanatory study of factors connected with science achievement in six countries: Finland, England, Hungary, Japan, Latvia and Russia : study based on TIMSS 1999
dc.type Diss. fi
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-39-2954-1
dc.subject.ysa luonnontieteet
dc.subject.ysa koulutusjärjestelmät
dc.subject.ysa koulusaavutukset
dc.subject.ysa peruskoulun yläaste
dc.subject.ysa Suomi
dc.subject.ysa Englanti
dc.subject.ysa Unkari
dc.subject.ysa Japani
dc.subject.ysa Latvia
dc.subject.ysa Venäjä
dc.subject.kota 516
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine kasvatustiede fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record