Tiellä kohti uusien energiateknologioiden kaupallistumista : eri toimijoiden näkemyksiä puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden tulevaisuudesta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vänttinen, Veli-Heikki
dc.date.accessioned 2012-05-02T06:14:06Z
dc.date.available 2012-05-02T06:14:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1215783
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205021592 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37739
dc.description.abstract Tässä laadullisessa tutkimuksessa selvitettiin puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessiin, erityisesti kaupallistamiseen ja markkinoilla yleistymiseen, liittyviä edistämistekijöitä ja esteitä. Tutkimusaineisto koottiin haastattelemalla 10 eri toimijaa, jotka edustivat kattila- ja laitevalmistajia, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, julkisia rahoittajia sekä kehitysyhtiöitä. Haastateltavilta kysyttiin heidän näkemyksiään tarkasteltavien energiateknologioiden innovaatioprosessiin vaikuttavista edistämistekijöistä ja esteistä viidestä eri näkökulmasta: poliittisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta, teknologisesta ja ympäristötekijöitä koskevasta näkökulmasta. Lisäksi haastateltavat arvioivat pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden innovaatioprosessin tämän hetken ja tulevaisuuden aikataulua. Tulokset koottiin auki kirjoitetuista haastatteluista, ja niiden analysointi perustui teoreettiseen sisällönanalyysiin. Tarkasteltavien energiateknologioiden innovaatioprosessiin vaikuttavia edistämistekijöitä ja esteitä tuli esille lukuisia, ja ne liittyivät innovaatioprosessin eri vaiheisiin. Edistämistekijöitä tunnistettiin yhteensä 14 kappaletta, joista merkittävimmät olivat taloudellisten ohjauskeinojen käyttö, potentiaalisten asiakkaiden, asiakastarpeiden ja potentiaalisimpien teknologioiden kartoittaminen, yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen, osaamisen hyödyntäminen sekä ympäristöystävällisyyden ja vihreän imagon hyödyntäminen markkinoinnissa. Esteitä tunnistettiin puolestaan 13 kappaletta, joista tärkeimmät esteet liittyivät Suomen energiapolitiikkaan, investointien heikkoon taloudelliseen kannattavuuteen,demonstraatiorahoituksen saamiseen ja erilaisiin teknologisiin pullonkauloihin. Kaupallistamattomien puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioihin liittyvien demonstraatioiden arvioitiin olevan käynnissä vuoteen 2015 mennessä ja kaupallisten tuotteiden uskottiin olevan markkinoilla viimeistään 2025. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan tarkasteltavien energiateknologioiden innovaatioprosessia koskeviin tekijöihin pyrkiä vaikuttamaan - edistämistekijöitä vahvistaa ja esteisiin liittyviä haasteita ratkaista.
dc.format.extent 81 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other puubiomassa
dc.subject.other pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologiat
dc.subject.other energiateknologiat
dc.subject.other innovaatioprosessi
dc.subject.other edistämistekijät
dc.subject.other esteet
dc.subject.other PESTE-näkökulmat
dc.title Tiellä kohti uusien energiateknologioiden kaupallistumista : eri toimijoiden näkemyksiä puubiomassaa polttoaineenaan käyttävien pien- ja mikro-kokoluokan CHP-teknologioiden tulevaisuudesta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205021592
dc.subject.ysa biomassa
dc.subject.ysa sähkön ja lämmön yhteistuotanto
dc.subject.ysa energiateknologia
dc.subject.ysa edistäminen
dc.subject.ysa esteet
dc.subject.ysa innovaatiot
dc.subject.ysa kaupallistuminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine johtaminen fi
dc.contributor.oppiaine Management and Leadership en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-05-02T06:14:06Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record