Julkaisunsuunnitteluprosessit ketterässä kehittämisessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Peltola, Sami
dc.date.accessioned 2012-05-02T05:23:36Z
dc.date.available 2012-05-02T05:23:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37738
dc.description.abstract Peltola, Sami Julkaisunsuunnitteluprosessit ketterässä kehittämisessä Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012, 41 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatin tutkielma Ohjaaja: Leppänen, Mauri Ketterässä kehittämisessä ohjelmistoja kehitetään lyhyissä iteraatioissa. Tällä pyritään mm. siihen, että käyttäjät saavat toimivan ohjelmiston käyttöönsä mahdollisemman nopeasti ja muuttuvat vaatimukset pystytään joustavasti huomioimaan. Ohjelmistoja ei voida kuitenkaan aina toimittaa käyttäjille jokai-sen iteraation jälkeen vaan käyttäjille jaettava ohjelmistokokonaisuus, julkaisu, koostuu yhden tai useamman iteraation tuloksesta. Asiakkaiden tarpeiden ja toimittajan resurssien käytön yhteensovittamiseksi ohjelmistokehityksessä tar-vitaan huolellista julkaisunsuunnittelua. Tässä tutkielmassa tarkastellaan julkaisunsuunnitteluprosesseja ketterässä ke-hittämisessä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kirjallisuuteen perustuen, millaisia prosessimalleja ketterän julkaisunsuunnittelun tueksi on olemassa, millaisia ominaispiirteitä näillä prosessimalleilla on ja miten mallit soveltuvat käytettäväksi Scrumin yhteydessä. Toisena tutkimuksen kohteena on selvittää, miten julkaisunsuunnittelu liittyy projekti- ja tiimitasoiseen ohjelmiston kehit-tämiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan neljää ketterän kehittämiseen tarkoitettua julkai-sunsuunnitteluprosessia, joista kolme on sovellettavissa Scrumiin. Yleisimpinä piirteinä tarkastelluissa prosessimalleissa nousevat esiin vaatimusten prio-risoinnin, julkaisun määrittelyn ja erilaisten arviointien aktiviteetit. Malleista puuttuvat jakeluun valmistaminen ja julkaistavan version vahvistaminen -aktiviteetit. Toiseksi tutkimuksessa esitetään kaksi ketterää tuotehallintaa jäsen-tävää mallia, joiden avulla julkaisunsuunnittelun ja projekti- ja tiimimuotoisen kehittämisen välillä havaitaan kaksi yhteyttä. Julkaisunsuunnittelu ohjaa kehit-tämistä ja kehittäminen tarjoaa palautetta julkaisunsuunnittelulle. Julkaisun-suunnittelussa ja tiimitasoisessa kehittämisessä käsitellyt vaatimukset ovat myös yhteydessä ja jäljitettävissä toisiinsa. fi
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other julkaisu fi
dc.subject.other ketterät menetelmät fi
dc.subject.other tuotehallinta fi
dc.title Julkaisunsuunnitteluprosessit ketterässä kehittämisessä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205021591
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record