Kiurun ja lehmän mailla : luomuimago Kiuruveden kaupungin elinkeinopoliittisessa retoriikassa 1995-2005

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pekkala, Ville
dc.date.accessioned 2012-04-30T11:05:47Z
dc.date.available 2012-04-30T11:05:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1215745
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204301590 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37737
dc.description.abstract Tämä pro gradu -tutkielma selvittää, kuinka Kiuruveden elinkeinopolitiikassa rakennettiin luomuimagoa retorisin keinoin. Tutkimuksessa on kaksi tutkimuskysymystä: miten luomua käytettiin retorisena välineenä ja miksi luomuvision toteuttaminen kohtasi vaikeuksia. Tutkimusmenetelmänä on retorinen analyysi, jossa käytetään Chaim Perelmanin, Albert O. Hirschmanin ja Aristoteleen retoriikan teorioita. Aineistona on Kiuruvesi-lehti, koska se on paikkakunnan poliittisen keskustelun ainoa merkittävä areena. Tutkittavana ovat lehden vuosikerrat vuosilta 1995–2005, joista on valikoitu luomuun liittyvät artikkelit, haastattelut ja mielipidekirjoitukset. Lisäksi tutkimuksessa tukeudutaan kaupunginvaltuuston pöytäkirjoihin. Tulokset esitetään jäsennettynä argumenttien tekniikkaan, lähtökohtiin ja viitekehykseen. Johtopäätökset muodostuvat viitekehyksen kautta ja viitekehyksen rakentaminen edellyttää esisopimusten ja retoristen keinojen hahmottamista. Tekniikka rajaa käydyn keskustelun konkreettiset muodot, lähtökohdat antavat edellytykset joiden pohjalta retoriikkaa harjoitettiin ja lopulta viitekehys kuvaa luomukeskustelun kokonaisuuden. Kunkin pääluvun alla käydään teemoittain läpi eri ilmiöitä ja aihealueita, joissa luomuretoriikkaa ilmeni. Retoriikassa korostui vastakkainasettelu luomun ja tavanomaisen tuotannon välillä sekä asiantuntijuuteen ja lukujen auktoriteettiin tukeutuminen. Tärkeimmät vaikuttamisen keinot olivat julkinen ylistäminen ja ivaaminen. Profiloitumisen tarve ja maatalouslähtöinen imagonrakennus muodostivat yksimielisyyden alueen. Konteksti rakentui politiikan vierastamisen ja pakottavien taloudellisten olosuhteiden varaan. Aluksi keskustelu painottui luomun legitimointiin kuntalaisten silmissä, mihin suhtauduttiin epäileväisesti. Vähitellen luomusta tuli keskeinen osa elinkeinopolitiikan retoriikkaa ja se assosioitiin lähes mihin vain. Kun vision toteutus kohtasi vaikeuksia, sitä alettiin kritisoida enemmän ja luomusta argumentointi painottui vastustamiseen. Visioon liittyi laajasti odotuksia ja pelkoja, jotka ilmenivät luomuretoriikan kirjavuutena. Keskustelu oli rajoittunutta ja suurin poliittinen debatti käytiin usein vasta päätösten tekemisen jälkeen. Todellista deliberaatiota vieroksuttiin ja päätöksiä haluttiin tehdä virkamiesmäisesti. Keskustelunavaukset tehtiin ensisijaisesti tehtyjen päätösten tukemiseksi, ei valittavan toimintatavan pohtimista varten. Luomuimagon onnistumiselle olisi ollut paremmat edellytykset, mikäli siitä oltaisiin käyty avoimempaa kansalaiskeskustelua ja kysymyksen poliittinen luonne olisi tunnustettu avoimesti.
dc.format.extent 123 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other luomu
dc.subject.other luonnonmukainen
dc.subject.other retoriikka
dc.subject.other kunta
dc.subject.other aluepolitiikka
dc.subject.other elinkeinopolitiikka
dc.title Kiurun ja lehmän mailla : luomuimago Kiuruveden kaupungin elinkeinopoliittisessa retoriikassa 1995-2005
dc.title.alternative Luomuimago Kiuruveden kaupungin elinkeinopoliittisessa retoriikassa 1995-2005
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204301590
dc.subject.ysa luonnonmukaisuus
dc.subject.ysa retoriikka
dc.subject.ysa aluepolitiikka
dc.subject.ysa kunnat
dc.subject.ysa elinkeinopolitiikka
dc.subject.ysa imago
dc.subject.ysa kiuruvesi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.date.updated 2012-04-30T11:05:47Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record