Yhteiskunnan hyväksi jäseneksi : diskurssianalyyttinen tutkimus opettajapuheesta, inkluusion lähtökohdista ja kriittisestä tietokäsityksestä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Harikkala, Marja
dc.contributor.author Tapio, Pauliina
dc.date.accessioned 2012-04-25T14:13:51Z
dc.date.available 2012-04-25T14:13:51Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1216021
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204251575 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37722
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa on tutkittu opettajapuhetta kriittisen diskurssianalyysin keinoin kriittisestä tietokäsityksestä lähtien. Aineisto on kerätty teemahaastatteluina viideltä opettajalta sekä ryhmähaastatteluna seitsemältä opettajalta videoimalla haastattelut ja litteroimalla puhe. Opettajapuheesta on haluttu selvittää millaisiin diskursseihin koulukultturi jakautuu, millaista tietokäsitystä opettajat tuottavat ja kuinka opettajapuheen koulukulttuuri kohtaa vallitsevan inkluusioajattelun (yhdistynyt järjestelmä) ja ehdotetun kriittisen inkluusion kanssa. Tutkimuksen koulukulttuuri jakaantui kuuteen diskurssiin. Nämä diskurssit olivat tulevaisuuspuhe, kaltaistaminen, perinteinen kouluoppiminen, yksilöllinen oppiminen, auttamispuhe ja tosiopuhe. Tulevaisuuspuhe määritti koulukulttuurin tehtävää tulevaisuuteen, yhteiskunnassa pärjäämiseen kasvattamisessa. Kaltaistaminen liittyi koulun tavoille oppimiseen ja koululaiseksi kasvamiseen. Perinteinen kouluoppiminen, yksilöllinen oppiminen ja auttaminen nousivat opettamisen ja oppilaan kohtaamisen konteksteista. Tosiopuhe nousi opettajista riippumattomasta opettajan työtä määrittävästä puheesta. Opettajat tuottivat puheessaan käsityksiä tiedosta suhteessa oppimiseen. Oppiminen nähtiin tietoon rakentamisena ja tieto opettajalla olevina informaatioina. Tutkimamme koulukulttuuri yhteni ideologialtaan yhdistyneen järjestelmän kanssa ja oli lähtökohdiltaan erilainen kriittisen inkluusion kanssa. Tutkimuksen koulukulttuurin nähtiin kasvattavan yksilöllisin keinoin yhteiskunnassa pärjäämiseen ja erityisopetuksella olevan suuri rooli yksilöllisen opetuksen mahdollistamisessa. Tutkimuksessa huomattiin tutkitun koulukulttuurin mukailevan realistista sekä konstruktivistista tietokäsitystä ja ehdotettiin muutosta kriittiseen.
dc.format.extent 96 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other inkluusio
dc.subject.other koulukulttuuri
dc.subject.other kriittinen pedagogiikka
dc.subject.other kriittinen diskurssianalyysi
dc.subject.other kriittinen inkluusio
dc.subject.other kriittinen tietokäsitys
dc.subject.other opettajapuhe
dc.subject.other yhdistynyt järjestelmä
dc.title Yhteiskunnan hyväksi jäseneksi : diskurssianalyyttinen tutkimus opettajapuheesta, inkluusion lähtökohdista ja kriittisestä tietokäsityksestä
dc.title.alternative Diskurssianalyyttinen tutkimus opettajapuheesta, inkluusion lähtökohdista ja kriittisestä tietokäsityksestä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204251575
dc.subject.ysa inkluusio
dc.subject.ysa koulukulttuuri
dc.subject.ysa kriittinen pedagogiikka
dc.subject.ysa kasvatusfilosofia
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos kasvatustieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine erityispedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Special Education en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.subject.method Haastattelututkimus
dc.date.updated 2012-04-25T14:13:51Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record