"Mitä tehää?" : oppilas aloitteentekijänä luokkahuoneessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koskikero, Anu
dc.date.accessioned 2012-04-24T20:36:54Z
dc.date.available 2012-04-24T20:36:54Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1203005
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204241573 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37720
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli ajatus siitä, etteivät oppilaat ole luokkahuoneessa enää pelkästään tiedon passiivisia vastaanottajia vaan pikemminkin aktiivisia aloitteentekijöitä. Tavoitteena oli selvittää, miten ja millä kielellisillä keinoilla oppilaat saavat oman äänensä kuuluviin nykyajan oppitunneilla. Tarkastelin tutkimuksen taustoitukseksi aineistostani myös opettajan aloitteesta syntyneitä oppilaiden vuoroja, mutta tutkimuksen keskiössä olivat erityisesti oppilaiden oma-aloitteiset vuorot. Oppilaan oma-aloitteisilla vuoroilla tarkoitan puheenvuoroja, jotka oppilas tuottaa ilman, että kukaan on edellä pyytänyt häntä siihen. Aloitteelliseksi luen vuoron lisäksi vain, jos siihen odotetaan reaktiota toiselta osapuolelta. Tutkimuksen aineisto kerättiin videoimalla kolme yhdeksännen luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppituntia eräässä keskisuomalaisessa yläkoulussa. Videoinnin jälkeen aineisto litteroitiin ensin karkeasti ja sitten keskustelunanalyysin vaatimalla tarkkuudella. Aineiston analysointiin käytin keskustelunanalyysin tarjoamia välineitä ja käsitteitä. Tutkimuksessa selvisi, että luokkahuoneen ilmapiiri on muuttunut oppilaiden aloitteille huomattavasti otollisempaan suuntaan. Tutkimukseni perusteella oppilaat tuottavat kaikista oppitunneilla esiintyvistä vuoroista noin 60 % ja tekevät aloitteita lähes yhtä paljon kuin opetusdiskurssissa perinteisesti aloitteentekijäksi ja sitä kautta vallanpitäjäksi mielletty opettaja. Suurin osa oppilaiden aloitteista kumpusi oppitunnin teemoista ja noin kolmasosa motivoitui tuntikäytänteistä. Eniten aloitteissa oli kysymyksiä ja deklaratiivimuotoisia kannanottoja. Oppilaiden moninaiset aloitteet lisäävät opettajan työn haastavuutta, mutta toisaalta ne saattavat myös edesauttaa ongelmakohtien löytymistä ja mielekkään oppimisilmapiirin luomista. Opettajan kannattaakin jo tuntisuunnitelmaa työstäessään jättää tilaa oppilaiden aloitteiden käsittelylle.
dc.format.extent 88 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Luokkahuonevuorovaikutus
dc.subject.other keskustelunanalyysi
dc.subject.other oppilaat
dc.subject.other oma-aloitteinen vuoro
dc.title "Mitä tehää?" : oppilas aloitteentekijänä luokkahuoneessa
dc.title.alternative Oppilas aloitteentekijänä luokkahuoneessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204241573
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa luokkatyöskentely
dc.subject.ysa oppilaat
dc.subject.ysa koulu
dc.subject.ysa aloitteet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en
dc.subject.method Keskustelunanalyysi
dc.date.updated 2012-04-24T20:36:55Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record