Âzykovaâ politika Finlândii v oblasti obrazovaniâ s točki zreniâ russkogo i švedskogo âzykov : «case-study» v gorode Kouvola

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vanhalakka, Suvi
dc.date.accessioned 2012-04-24T12:51:29Z
dc.date.available 2012-04-24T12:51:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1216040
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204241571 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37718
dc.description.abstract Ruotsin kielellä on suomalaisessa yhteiskunnassa vahvat historialliset juuret, ja siihen kohdistuvat muutokset vaativat aikaa. Viime aikoina ruotsin kielen asemaan on kuitenkin kohdistunut muutosvaatimuksia ja siitä on tullut keskustelun aihe niin politiikassa kuin myös kansan keskuudessa. Noin 5,5 % Suomen kansalaisista on äidinkieleltään ruotsinkielisiä ja ruotsin kielellä on perustuslaissa turvattu virallisen kielen asema. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen Suomen kansalaisen tulee opiskella ruotsia, ja sen lisäksi valtion ja kuntien virkoihin vaaditaan virkamiesruotsin taito. Näin on tarkoitus taata myös ruotsinkielisten palveluiden saanti. Medioissa onkin keskusteltu siitä, toteutuuko tämä ajatus. Samoin on pohdittu, tulisiko ruotsin kieli muuttaa Suomen koulujärjestelmässä valinnaiskieleksi, jolloin koulussa olisi mahdollista opiskella ruotsin sijasta jotakin muuta kieltä, esimerkiksi venäjää. Suomessa venäjänkielisten maahanmuuttajien, turistien ja kauppasuhteiden määrä kasvaa, ja täten venäjän kielen osaajille olisi Suomen elinkeinoelämän kannalta suuri tarve. Tämä tutkimus on tapaustutkimus, joka on toteutettu Kymenlaaksossa Kouvolassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisena yhteiskunnan eri toimijat näkevät Suomen kielikoulu-tuspoliittisen tilanteen ruotsin ja venäjän kielten näkökulmasta Kaakkois-Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimushaastatteluun osallistui kolme kuntapäättäjää, kolme rehtoria, kolme yritysten edustajaa sekä lomakekyselyyn 70 lukiolaista kolmesta eri kouvolalaislukiosta. Tutkimusote on laadullinen ja tutkimustulokset on analysoitu sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulokset osoittavat, että suhtautuminen ruotsin kieltä kohtaan Suomen toisena virallisena kielenä on pääosin myönteinen, vaikkei kielen tarve informanttien arkielämässä Kouvolan seudulla olekaan merkittävä. Venäjän kielen osaajille Kaakkois-Suomessa sen sijaan olisi kysyntää erityisesti elinkeinoelämän näkökulmasta. Kuitenkin tulee pohtia, kenen tehtävä tähän elinkeinoelämän tarpeeseen on vastata; kunnan ja sitä kautta lukioiden vai itse yritysten. Tärkeää on myös pohtia sitä, onko ruotsin kielen valinnaistaminen ylipäätään ratkaisu suomalaisten venäjän kielitaidon parantamiseksi ja mitkä voisivat olla muut mahdolliset ratkaisut. 70 tutkimukseen osallistuneesta opiskelijasta 21 olisi valinnut venäjän kielen ruotsin sijasta. Enemmistö tutkimushaastatteluun osallistuneista mahdollistaisi kokeilun, jossa ruotsin kielen voisi vaihtaa venäjään Itä-Suomessa, mutta kokeilun toteuttaminen käytännössä ja siitä mahdollisesti aiheutuvat seuraamukset kokeiluun osallistuvalle kunnalle ja opiskelijoille tulee selvittää.
dc.format.extent 80 sivua
dc.language.iso rus
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Kielipolitiikka
dc.subject.other kielikoulutuspolitiikka
dc.subject.other venäjän kieli
dc.subject.other ruotsin kieli
dc.subject.other Kouvola
dc.title Âzykovaâ politika Finlândii v oblasti obrazovaniâ s točki zreniâ russkogo i švedskogo âzykov : «case-study» v gorode Kouvola
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204241571
dc.subject.ysa koulutuspolitiikka
dc.subject.ysa venäjän kieli
dc.subject.ysa ruotsin kieli
dc.subject.ysa kielet
dc.subject.ysa Kouvola
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine venäjän kieli ja kulttuuri fi
dc.contributor.oppiaine Russian Language and Culture en
dc.date.updated 2012-04-24T12:51:29Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record