Den tyska verbkonstruktionen bleiben zu + infinitiv och dess svenska motsvarigheter : en Europarl-korpus-baserad kontrastiv undersökning

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Puurunen, Satu
dc.date.accessioned 2012-04-23T18:15:01Z
dc.date.available 2012-04-23T18:15:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1198769
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204231566 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37715
dc.description.abstract Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus oli selvittää saksan kielen rakenteen bleiben + zu + infinitiivi ruotsinkielisiä vastineita. Halusin ottaa selvää, mitkä seikat ensisijaisesti vaikuttavat ruotsinkielisen ilmauksen valintaan. Lisäksi tutkin, mitä pääverbiä rakenteen yhteydessä sekä ruotsinkielisissä vastineissa käytetään. Lopulta analysoin, mitkä ruotsin kielen ilmaisut voidaan tulkita olevan merkitykseltään ekvivalentteja saksan kielen rakenteen kanssa. Aineistonani toimi netistä löytyvän laajan OPUS-korpuksen osakorpus, Europarl3, jonka avulla on mahdollista etsiä eri kielillä samansisältöisiä tekstikatkelmia. Koska tutkimus on kontrastiivinen, sen teoreettinen pohja muodostui kontrastiivisesta lingvistiikasta. Korpuksesta löytyneiden ilmausten analyysin viitekehyksenä oli fraseologia. Analyysissä kävi ilmi, että pääasiallinen ruotsinkielisen ilmauksen valintaan vaikuttanut tekijä oli saksan kielen rakenteen yhteydessä käytetty subjekti, jonka perusteella aineisto jaoteltiin kolmeen eri ryhmään. Itse ilmauksissa ei ollut paljon variaatiota: suurin osa ilmauksista oli kirjoitettu preesensissä ja indikatiivissa. Myös ilmauksissa käytettyjen pääverbien kirjo oli melko suppea. Ryhmässä 1, jossa subjektina oli että-lause, ekvivalentteja ilmauksia löytyi kolmelle saksan ilmaukselle: es bleibt zu hoffen sekä man kan hoppas ja man måste hoppas ovat keskenään ekvivalentteja. Samat modaaliverbirakenteet ovat ekvivalentteja myös ilmauksen es bleibt zu wünschen kanssa. Lisäksi es bleibt festzustellen sai ekvivalentit ilmaukset kan det konstateras ja kan man konstatera. Ryhmissä 2 ja 3, joissa subjektina olivat epäsuora kysymyslause sekä jokin muu subjekti, ei ekvivalentteja pareja löytynyt. Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että bleiben + zu -rakennetta käytetään varsin yksipuolisesti. Lisäksi tutkimuksessa löytyi ekvivalentteja ilmauksia melko vähän, mikä viittaa siihen, ettei bleiben + zu -rakenteen fraseologinen merkitys ole yleisesti tunnettu. Tämä ja rakenteesta löytyvän teoreettisen tiedon vähyys kertovat lisätutkimuksen tarpeesta. fi
dc.format.extent 91 sivua
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other bleiben+zu
dc.subject.other kontrastiv analys
dc.subject.other kontrastiv lingvistik
dc.subject.other fraseologi
dc.subject.other fast fras
dc.subject.other ekvivalens
dc.title Den tyska verbkonstruktionen bleiben zu + infinitiv och dess svenska motsvarigheter : en Europarl-korpus-baserad kontrastiv undersökning
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204231566
dc.subject.ysa kielitiede
dc.subject.ysa ekvivalenssi
dc.subject.ysa fraseologia
dc.subject.ysa fraasit
dc.subject.ysa ilmaukset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine saksan kieli ja kulttuuri fi
dc.contributor.oppiaine German Language and Culture en
dc.date.updated 2012-04-23T18:15:01Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record