Kuunnellaan ja tullaan kuulluksi : tutkimus teollisuusorganisaation työyhteisöviestinnästä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wirpi, Riikka
dc.date.accessioned 2012-04-20T12:52:07Z
dc.date.available 2012-04-20T12:52:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1198614
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204201561 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37711
dc.description.abstract Työyhteisöviestintä on merkittävä tekijä niin yksittäisen työntekijän kuin koko organisaation hyvinvoinnin kannalta. Toimiessaan hyvin se parantaa työntekijöiden motivaatiota, vaikuttamismahdollisuuksia, sitoutuneisuutta ja innostuneisuutta sekä koettua ilmapiiriä (esim. Baard, Deci & Ryan 2004, 2061; Koskinen 2003; 75–76). Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin erään teollisuuden pienyrityksen työyhteisöviestintää. Tutkimus tehtiin tuotannossa työskentelevien työntekijöiden näkökulmasta, joten heidän mielipiteitään ja toiveitaan selvitettiin. Aihetta lähestyttiin kahden tutkimuskysymyksen avulla: 1) millainen on tutkimuksen kohdeorganisaation esimiesten ja alaisten välinen suhde, sekä 2) millaista on tutkimuksen kohdeorganisaation työyhteisöviestintä työntekijöiden näkökulmasta. Toinen tutkimuskysymys jakaantui seuraaviin alakysymyksiin: miten työyhteisöviestinnän eri sisältöjä koskeva viestintä työntekijöiden mielestä toimii, miten työntekijät toivovat työyhteisöviestinnän järjestettävän, sekä miten vastavuoroiseksi työntekijät kokevat työyhteisöviestinnän. Tutkimusaineisto kerättiin sekä määrällistä että laadullista menetelmää käyttäen. Metodeina olivat strukturoitu kysely sekä ryhmähaastattelu. Tulokset osoittivat, että työntekijät olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä organisaationsa työyhteisöviestintään. Erityisen hyviksi voitiin todeta työntekijöiden ja esimiesten väliset suhteet. Eniten ongelmia koettiin ilmenevän häiriötilanteita ja tuotemuutoksia koskevassa viestinnässä. Työntekijät toivoivat voivansa osallistua työtään koskevaan päätöksentekoon nykyistä enemmän. Tutkimus osoitti, että työyhteisöviestinnän kohentaminen ei välttämättä vaadi suuria henkisiä eikä taloudellisia ponnisteluja, vaan ennen kaikkea oikeisiin asioihin puuttumista. Tutkimuksen kohdeorganisaatiolle annettiin tuloksiin perustuen suosituksia työyhteisöviestintänsä kehittämiseen.
dc.format.extent 93 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other johtamisviestintä
dc.title Kuunnellaan ja tullaan kuulluksi : tutkimus teollisuusorganisaation työyhteisöviestinnästä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204201561
dc.subject.ysa organisaatioviestintä
dc.subject.ysa sisäinen tiedotus
dc.subject.ysa työhyvinvointi
dc.subject.ysa johtaminen
dc.subject.ysa viestintä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteisöviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Organizational Communication en
dc.date.updated 2012-04-20T12:52:07Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record