Millaiseksi koulu koetaan? : koulukokemuksia Liikkuva koulu -hankkeen kouluista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ingerttilä, Mari
dc.contributor.author Jokikokko, Katja
dc.date.accessioned 2012-04-19T10:52:18Z
dc.date.available 2012-04-19T10:52:18Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1197583
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204191559 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37709
dc.description.abstract Ingerttilä, Mari & Jokikokko, Katja. 2012. Millaiseksi koulu koetaan? Koulukokemuksia Liikkuva koulu -hankkeen kouluista. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. 96 s. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, eroavatko oppilaiden koulukokemukset pienissä ja isoissa kouluissa, ala- ja yläkouluissa sekä tytöillä ja pojilla. Lisäksi tutkimme, onko oppilaiden fyysisellä aktiivisuudella yhteyttä heidän koulukokemuksiinsa sekä vertai-limme koulukokemuksia syksyn ja kevään välillä. Tutkimus oli osana Liikkuva koulu -hanketta, ja siihen osallistui hankkeen 23 koulun 4.–9. luokkien oppilaat. Tutkimus to-teutettiin määrällisenä pitkittäistutkimuksena. Oppilaat vastasivat koulukokemuksia käsitteleviin kysymyksiin kyselylomakkeelle syksyllä 2010 (n=1686) ja keväällä 2011 (n=1768). Tutkimusaineiston analysointiin käytimme PASW-statistics 18 -ohjelmaa. Loimme ti-lastollisesti faktorianalyysin avulla kolme summamuuttujaa (Kouluun kuuluminen, Luokan yhteishenki ja Koulukaverisuhteet) kevään aineistosta ja niiden avulla vertai-limme koulukokemuksia eri ryhmien välillä. Summamuuttujien lisäksi tutkimme koulu-kokemuksia koulun ilmapiiriä ja kiusaamista käsittelevien kysymysten avulla. Aineiston kuvaamiseen käytimme pääasiassa frekvenssejä. Keskiarvojen vertailuun käytimme t-testiä ja varianssianalyysia. Syksyn ja kevään aineistoja vertailimme keskiarvojen perus-teella. Tulosten mukaan koulukokemukset olivat myönteisempiä pienissä kuin isoissa kouluissa kaikilla tutkimillamme koulukokemusten osa-alueilla. Vastaavasti alakoululaiset kokivat koulunsa lähes aina yläkoululaisia myönteisemmin. Tyttöjen ja poikien välillä ei sen sijaan ollut juuri eroja koulukokemuksissa. Fyysisesti aktiivisimmat oppilaat kokivat koulunsa myönteisimmin verrattuna vähän liikkuviin. Koulukokemukset pysyivät ennallaan tai heikkenivät hieman syksystä kevääseen kaikilla tutkimillamme kouluko-kemusten osa-alueilla. Tutkimuksen avulla voidaan todeta, että koulukokemukset ovat melko hyvällä tasolla, mutta eroja eri koulumuotojen välillä löytyy. Pienet koulut näyttäytyivät koulukoke-musten kautta myönteisessä valossa ja niiden voidaankin ajatella olevan hyvä kasvuym-päristö lapsille ja nuorille. Fyysisen aktiivisuuden myönteinen yhteys koulukokemuksiin olisi syytä huomioida tulevaisuudessa oppilaiden koulupäivää suunniteltaessa.
dc.format.extent 96 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Liikkuva koulu -hanke
dc.title Millaiseksi koulu koetaan? : koulukokemuksia Liikkuva koulu -hankkeen kouluista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204191559
dc.subject.ysa koulu
dc.subject.ysa koko
dc.subject.ysa ilmapiiri
dc.subject.ysa alakoulu
dc.subject.ysa yläkoulu
dc.subject.ysa kokemukset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.date.updated 2012-04-19T10:52:18Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record