PaaS-liiketoimintamallit

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kilpiäinen, Vesa
dc.date.accessioned 2012-04-11T12:28:29Z
dc.date.available 2012-04-11T12:28:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37684
dc.description.abstract Kilpiäinen, Vesa PaaS-liiketoimintamallit Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012, 25 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Ojala, Arto Pilvipalveluna tarjottavien sovellusten (SaaS) kysynnän kasvaessa myös niiden kehittämiseen tarkoitettujen, myös pilvipalveluna tarjottavien kehitysalustojen (PaaS) kysyntä on kasvanut. PaaS-palvelut tarjoavat Internetin välityksellä käy-tettävän sovelluskehitysalustan, jonka avulla voidaan kehittää muuttuvaan käyttöasteeseen sopeutuvia verkkosovelluksia joiden saavutettavuusaste on korkea. Tämä kirjallisuustutkimus perehtyy liiketoimintamalleihin ja PaaS-palveluihin sekä yrittää määrittää näiden palveluiden liiketoimintamalleja. Tutkielma esittelee liiketoimintamallien määrittelyjä ja liiketoimintamal-lien hahmottamiseen kehitetyn ontologian. Lisäksi esitellään PaaS-palveluiden määritelmä sekä osia niiden teknisestä toteutuksesta. Lopuksi esitellyn ontolo-gian ja PaaS-palveluista saadun tiedon avulla muodostetaan PaaS-palveluiden liiketoimintamalli. fi
dc.language.iso fin
dc.subject.other platform as a service fi
dc.subject.other liiketoimintamalli fi
dc.subject.other pilvilaskenta fi
dc.title PaaS-liiketoimintamallit
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204111529
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.laitos Tietojenkäsittelytieteiden laitos fi
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record