Drama - die Tür in neue Welten im Sprachunterricht : Mit dem Drama die Mündliche Sprachfähigkeit üben und bewerten

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Toivonen, Kaisa
dc.date.accessioned 2012-04-05T13:19:45Z
dc.date.available 2012-04-05T13:19:45Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1197418
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204051519 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37681
dc.description.abstract Nykypäivän globalisoituneessa yhteiskunnassa kyky pystyä kommunikoimaan vieraalla kielellä on yhä tärkeämpää. Kieltä ei opita puhumaan täyttämällä mekaanisia aukkotehtäviä vaan käyttämällä kieltä. Uusien tehtävätyyppien jatkuva kehittäminen on todella tärkeää. Tämä pro gradu-tutkielma esittelee yhden tavan harjoittaa suullista kielitaitoa. Tarkoituksena oli tutkia, miten draama soveltuu suullisen kielitaidon harjoittamiseen ja miten draaman avulla voidaan sitä testata. Tutkimus kohdistettiin yläkoulun saksan opetukseen. Kielenopetuksen tavoitteena pitäisi olla kommunikatiivinen kompetenssi. Draama tarjoaa yhden tavan viedä opetusta kommunikatiivisempaan suuntaan. Draamapedagogiikka on kokonaisvaltaista oppimista, jossa oppiminen tapahtuu kokemuksen kautta. Oleellista draamassa on prosessi eikä yleisölle valmistettu tuotos. Draamaharjoituksissa on paljon vahvuuksia. Se on yhteisöllistä oppimista, koska siinä toimitaan ryhmässä. Draaman avulla myös ujompi oppilas rohkaistuu, koska voi piiloutua roolinsa taakse. Draama tarjoaa mahdollisuuden luoda luonnollisia puhetilanteita. Lisäksi draaman avulla suullista kielitaitoa voidaan myös testata. Tämän tutkimuksen metodeja olivat kysely, haastattelu ja opetuskokeilu. Kysely lähetettiin 70 saksan opettajalle, mutta vain viisi, joita sitten haastateltiin, vastasi kyselyyn. Opetuskokeilu oli osa pedagogisia opintojani. Siinä 9. luokkalaiset tekivät oman versionsa Grimmin veljesten sadusta Prinsessa Ruusunen ja esittivät sen. Esitykset myös arvioitiin. Tutkimustuloksena saatiin selville, että draama soveltuu erittäin hyvin suullisen kielitaidon harjoittamiseen ja testaamiseen, mutta monet opettajat suhtautuvat siihen kuitenkin vielä hieman skeptisesti ja tuntevat itsensä epävarmaksi tämän opetusmetodin suhteen. Suurimpina esteinä draaman käytölle opetuksessa haastatellut opettajat näkivät ajan puutteen, liian suuret opetusryhmät ja oman taidon puutteen. Lisäksi opettajat arvelivat, että oppilaat eivät oppisi mitään eivätkä välttämättä pitäisi tavallisesta poikkeavasta opetuksesta. Opetuskokeiluni perusteella oppilaat olivat kuitenkin innoissaan draamaharjoituksesta ja toivoivat sitä lisää opetukseen. Haastateltujen opettajien mielestä yksi draaman suuri vahvuus on, että se tukee sekä heikompia että vahvempia oppilaita, koska repliikit voi sanoa oman tason mukaan. Lisäksi draamaharjoituksissa oppilaat pääsevät käyttämään kieltä aidonkaltaisissa tilanteissa ja näin kieli tulee konkreettisemmaksi. fi
dc.format.extent 59 sivua
dc.language.iso ger
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Drama - die Tür in neue Welten im Sprachunterricht : Mit dem Drama die Mündliche Sprachfähigkeit üben und bewerten
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204051519
dc.subject.ysa kielet
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa draamapedagogiikka
dc.subject.ysa saksan kieli
dc.subject.ysa kielitaito
dc.subject.ysa suullinen kielitaito
dc.subject.ysa arviointi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine saksan kieli ja kulttuuri fi
dc.contributor.oppiaine German Language and Culture en
dc.date.updated 2012-04-05T13:19:46Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record