"Jonku kanssa niinku jutteli ja yhessä teki" : tutkimus kuntouttavan työtoiminnan vaikutuksista 17-29 -vuotiaan kainuulaisen nuoren elämässä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tervo, Sirpa
dc.date.accessioned 2012-04-03T10:25:05Z
dc.date.available 2012-04-03T10:25:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1197617
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204031507 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37666
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää kuntouttavan työtoiminnan vaikutuksia nuoren elämässä nuoren oman henkilökohtaisen kokemuksen ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien näkökulmasta Kainuun alueella. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan lähtötilannetta, josta nuori ohjautuu kuntouttavaan työtoimintaan sekä selvitetään, mikä merkitys ohjauksella on kuntouttavan työtoiminnan kokonaisuudessa. Taustateoriana tässä tutkimuksessa ovat ihmisen toiminnallisuuteen, sosiaaliseen toimintaan ja empowerment-käsitteen sisältöön sekä syrjäytymiseen kulttuurisena ilmiönä liittyvät ilmiöt. Lisäksi on tarkasteltu keskusteluja aktivointipolitiikasta nuoriin kohdistuvan työllisyys- ja sosiaalipolitiikan jäsentäjänä. Nämä tekijät muodostavat sen perustan, johon kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen kokonaisuus nivoutuu. Tutkimusaineistona on kuuden nuoren ja kahdentoista kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan teemahaastattelu Kainuun alueella. Haastatellut nuoret ovat valikoituneet tutkimukseen vapaaehtoisesti kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien ja postissa lähetettyjen kutsujen kautta. Ohjaajien haastattelut koostuvat jokaisen Kainuun kunnan 1-2 ohjaajan haastattelusta. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysin avulla. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneet toivat haastatteluissa esiin toiminnan vaikutuksina omalle elämälleen sekä arkeen ja hyvinvointiin että työllistymiseen ja koulutukseen liittyviä vaikutuksia. Tuloksissa tuli esille myös se, että kuntouttavan työtoiminnan lähtökohtana pitää olla kunkin nuoren yksilöllisen elämäntilanteen ja voimavarojen huomioiminen. Ilman nuoren omaa tahtoa toteutettu aktivoiminen voi johtaa vakavimmillaan nuorten syrjäytymiseen. Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta vahvistui näkemys siitä, että mielekäs tekeminen yhdessä toisten kanssa ja työyhteisöltä saatava tuki oli tärkeää nuorten hyvinvoinnille. Tärkeä osa työyhteisön tukea oli kuntouttavan työtoiminnan ohjaajilta saatu tuki ja ohjaus.
dc.format.extent 80 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sosiaalinen toiminta
dc.subject.other empowerment
dc.subject.other syrjäytyminen
dc.subject.other aktivointipolitiikka
dc.title "Jonku kanssa niinku jutteli ja yhessä teki" : tutkimus kuntouttavan työtoiminnan vaikutuksista 17-29 -vuotiaan kainuulaisen nuoren elämässä
dc.title.alternative Tutkimus kuntouttavan työtoiminnan vaikutuksista 17-29 -vuotiaan kainuulaisen nuoren elämässä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204031507
dc.subject.ysa empowerment
dc.subject.ysa voimaantuminen
dc.subject.ysa syrjäytyminen
dc.subject.ysa toimintakyky
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa työtoiminta
dc.subject.ysa aktivointi
dc.subject.ysa kuntouttava työtoiminta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-04-03T10:25:05Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record