Valmentaja johtajana : kehityskeskustelu osana kokonaisvaltaista valmennussuhdetta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koho, Ville
dc.contributor.author Teittinen, Turo
dc.date.accessioned 2012-03-22T10:52:14Z
dc.date.available 2012-03-22T10:52:14Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1197581
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201203221480 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37637
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia urheilujoukkueiden ammattivalmentajien johtamiskäyttäytymistä ja erityisesti kehityskeskusteluiden käyttöä osana joukkueurheilijoiden kokonaisvaltaista johtamista. Tutkimusongelmia asettaessamme halusimme selvittää, käyvätkö ammattivalmentajat säännöllisesti toistuvia kehityskeskusteluja urheilijoidensa kanssa, mitä syitä keskusteluiden käymiselle valmentajilla on ja millaisia haasteita kehityskeskusteluiden käymiselle valmentajat näkevät. Lisäksi tavoitteenamme oli kartoittaa vuorovaikutusta valmentaja-urheilija –suhteessa sekä valmentajien johtamistyylin yhteyttä kokonaisvaltaisen valmennusprosessin toimivuuteen. Tutkimuksemme sisälsi sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen tiedonkeräysmenetelmiä. Tutkimuksen kohderyhmä oli joukkuevalmentajat Suomen ammattivalmentajat ry:n (SAVAL) jäsenistöstä. Tutkimusaineisto kerättiin nettipohjaisella kyselylomakkeella, jonka rakensimme itse Mr. Interview -ohjelmalla aiempiin tutkimuksiin ja perehtymäämme teoriataustaan pohjautuen. Kehotuksen kyselyyn vastaamiseen lähetimme kohderyhmälle SAVALin toiminnanjohtajan kautta. Aineiston tilastollisen analyysin teimme PASW –statistics –ohjelmalla käyttämällä frekvenssianalyysiä, ristiintaulukointia sekä korrelaatiokertoimia. Avointen kysymysten vastaukset luokittelimme aineistosta nousseiden teemojen mukaisesti. Tutkimustulosten perusteella valtaosa ammattivalmentajista käy säännöllisesti toistuvia, ennalta valmisteltuja kehityskeskusteluja urheilijoidensa kanssa. Tärkeimmiksi syiksi keskusteluiden käymiselle valmentajat kokevat urheilijoiden kehittämisen ja jatkuvan vuorovaikutuksen ylläpitämisen. Suurimmiksi haasteiksi kehityskeskusteluiden käymiselle ammattivalmentajat nimesivät ajankäytölliset ja vuorovaikutukselliset ongelmat. Tuloksista on selkeästi huomattavissa, että joukkuevalmentajien johtamiskäyttäytyminen on muuttunut autoritaarisesta urheilijaläheisemmäksi kuin aiemmin tehdyissä tutkimuksissa.
dc.format.extent 85 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.title Valmentaja johtajana : kehityskeskustelu osana kokonaisvaltaista valmennussuhdetta
dc.title.alternative Kehityskeskustelu osana kokonaisvaltaista valmennussuhdetta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201203221480
dc.subject.ysa valmennus
dc.subject.ysa valmentajat
dc.subject.ysa johtaminen
dc.subject.ysa joukkueurheilu
dc.subject.ysa kehityskeskustelut
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.contributor.oppiaine johtaminen fi
dc.contributor.oppiaine Management and Leadership en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
jyx.includeIn.OAI true
dc.date.updated 2012-03-22T10:52:14Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record