Ravitsemusjournalismi Helsingin Sanomissa ja Hyvä Terveys -lehdessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ylilauri, Maija
dc.date.accessioned 2012-03-21T13:56:23Z
dc.date.available 2012-03-21T13:56:23Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1196263
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201203211476 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37632
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista ravitsemusjournalismia esiintyy Suomen suurimmassa sanomalehdessä, Helsingin Sanomissa, ja naisten luetuimmassa erikoisaikakauslehdessä, Hyvä Terveys -lehdessä. Tutkimusaineisto koostui vuoden 2010 Helsingin Sanomista ja Hyvä Terveys -lehdistä kerätyistä ruokaa ja ravitsemusta käsitelleistä jutuista (n=682). Aineisto analysoitiin sisällönerittelyllä, jota varten laadittiin luokittelurunko ja -ohjeet. Aineistosta valittiin osa-aineisto (n=23) diskurssianalyyttistä tarkastelua varten. Osa-aineistosta tutkittiin, miten ravitsemusohjeista kerrotaan tutkimuksen kohteena olevissa lehdissä kiinnittämällä erityistä huomiota jutuissa esiintyviin vakuuttelun ja suostuttelun keinoihin. Sisällönerittelyn tuloksena selvisi, että ruokaa ja ravitsemusta käsitteleviä juttuja esiintyy läpi vuoden keskimäärin jokaisessa Helsingin Sanomien ja Hyvä Terveys -lehden numerossa. Ruoanvalmistukseen liittyvät jutut ovat ravitsemusaiheista tavallisimpia. Eniten käytettyjä tietolähteitä olivat valtion tutkijat, virkamiehet, tutkimuslaitokset ja virastot. Diskurssianalyysin tuloksena selvisi, että ravitsemusjuttuja tehdään kolmenlaisille lukijoille: yleistiedon päivittäjille, ravitsemuksesta kiinnostuneille ja elämänmuutosta tarvitseville. Toimittajapuheen yleisimmät diskurssit olivat melko neutraali uutisdiskurssi sekä analyyttinen oppikirjadiskurssi. Yleisin tapa antaa ravitsemusohjeita oli neuvojen antaminen passiivissa tai jollekin kolmannen persoonan henkilölle. Tulosten perusteella voidaan todeta, että terveysasiantuntijoilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa terveysjournalismin sisältöön. Toisaalta toimittajilla on valta määrätä juttujen yleissävy, joten toimittajien kouluttamisella voidaan myös pyrkiä kehittämään terveysjournalismin laatua ja sisältöä. Terveysjournalismissa esiintyy paikoitellen oppikirjamaista puhetta, jota voi harkitusti hyödyntää esimerkiksi ravitsemuskasvatuksen oppimateriaalina. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi terveysjournalismin tutkimuksen kehittämisessä, toimittajien ja terveysasiantuntijoiden kouluttamisessa sekä terveystiedon opetuksessa.
dc.format.extent 87 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Helsingin Sanomat
dc.subject.other Hyvä Terveys (aikakauslehti)
dc.title Ravitsemusjournalismi Helsingin Sanomissa ja Hyvä Terveys -lehdessä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201203211476
dc.subject.ysa terveysjournalismi
dc.subject.ysa terveysviestintä
dc.subject.ysa terveystieto
dc.subject.ysa ravitsemus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.subject.method Sisällönanalyysi
dc.date.updated 2012-03-21T13:56:24Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record