Pianonsoiton diskursiivis-materiaalisia kytkentöjä rakentamassa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tiensuu, Johanna
dc.date.accessioned 2012-03-20T07:40:32Z
dc.date.available 2012-03-20T07:40:32Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37623
dc.description.abstract Artikkeli käsittelee diskursiivis-materiaalisen lähestymistavan soveltamista pianonsoiton tutkimukseen. Pianonsoitto tutkimuskohteena on hedelmällinen diskursiivis-materiaalisuuden ymmärtämiselle, koska se on ensisijaisesti erilaisia tekoja. Pedagogisessa ympäristössä nuottikuvaan eksplisiittisesti ja implisiittisesti kirjoitetut soitto-ohjeet realisoidaan opettajan avustuksella soivaksi musiikiksi. Nuottikirjoituksen lisäksi opettaja auttaa oppilasta saavuttamaan tavoitellun soittotuloksen verbaalien ja non-verbaalien soittoohjeiden avulla. Soitto-ohjeet voivat olla metaforiakin. Kun opettaja korjaa oppilaan soittoasentoa käsillään, soittajan keho on käsin muokattavaa materiaalia samaan tapaan kuin tanssinopetuksessa. Olen tehnyt tutkimusta musiikkioppilaitoksessa, josta on asianmukaisesti pyydetty tutkimuslupa. Tutkimuksen painopiste on teoreettinen, mutta siihen sisältyy myös kenttätyötä: osallistuvaa havannointia (kinesteettinen empatia) ja haastattelut. Olen havainnoinut pianonsoitonopetustilanteita yksityisopetustilanteissa. Diskursiivis-materiaalisuutta on hankala tutkia ilman kenttätyön tuomaa konkretiaa, vaikka samat asiat olisivat intuitiivisesti ymmärrettävissä omien aikaisempien pianonsoitto- ja opettamiskokemusten kautta. Tutkimuksen tässä vaiheessa pianonsoitto näyttäytyy minulle monisyisenä diskursiivis-materiaalisena ilmiönä (Barad 2008). Diskursiivis-materiaaliset käytännöt muokkaavat soittajan ruumiillisuutta, sillä diskursiivinen ja materiaalinen muodostavat aina jollain tavalla toisiaan. Pianonsoitossa diskursiivinen ja materiaalinen yhdistyvät monella tavalla: jokainen soittaja-soitin -yhdistelmä on ainutlaatuinen ja jokainen musiikkiteoksen esitys ainutkertainen. Diskursiivinen sisältää erilaisia pianonsoittoon liittyviä/ sisältyviä diskursseja. Materiaalisuus on soittavan ruumiin, soittamisen ja musiikki-instrumentin konkreettisuutta. Diskursiivista ja materiaalista on mahdollista yhdistää luomalla yhteyksiä liikkeiden, sanojen (sanalliset ohjeet, arvioinnit), kehon ominaisuuksien ja niistä tehtävien huomioiden välille (ks. esim. Väätäinen 2003). fi
dc.language.iso fin
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other pianonsoitto fi
dc.subject.other diskursiivis-materiaalisuus fi
dc.subject.other ruumiillisuus fi
dc.subject.other esittämisen tutkimus fi
dc.title Pianonsoiton diskursiivis-materiaalisia kytkentöjä rakentamassa fi
dc.type Article en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201203201467
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.laitos Musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.type.uri http://purl.org/eprint/type/ConferencePaper
dc.contributor.publisher Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos
dc.identifier.conference Monititeteinen musiikintutkimus. Suomen Musiikintutkijoiden 16. Symposium - The 16th Annual Symposium for Music Scholars in Finland Jyväskylä 21.-23.3.2012

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record