Ironian kehollinen retoriikka - historiallisten esittämiskäytäntöjen kehollista tutkimusta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Karttunen, Assi
dc.date.accessioned 2012-03-20T06:09:07Z
dc.date.available 2012-03-20T06:09:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37612
dc.description.abstract Kun barokin laulumusiikin esittäjänä tutkin retoriikan actiota (ääni, ele, ilme, asento, liike) osana muusikko- tutkijan tutkimushankettani, pyrin työssäni yhdistämään toisaalta esittämiskäytäntöjen tutkimusta ja toisaalta fenomenologista lähestymistapaa, jossa huomio on kehollisessa kokemuksessa. Hanketta voisikin kutsua historiallisten esittämiskäytäntöjen keholliseksi tutkimukseksi. Monitieteellisen ja menetelmällisen tutkimuksen aihe on ajankohtainen, koska se liittyy laajaan historiallisesti tiedostavan esittäjän emansipaatiota käsittelevään keskusteluun.1 Musiikillisen retoriikan muodoista itse actiota on tutkittu vähemmän verrattuna notaation retoristen ilmiöiden tutkimiseen. Jotta aihetta voisi tutkia, on ymmärrettävä kohteen luonne kehollisena, tilallisena ja ajallisena ilmiönä. Retoriikan action harjoittaminen sekä rikastaa että muuntaa barokkimusiikin esittämiskäytäntöjä, suhdettamme rekonstruktioon ja käsitystä omasta muusikon roolistamme tämän musiikin äärellä. Artikkelissani käytän tutkimusesimerkkinä André-Joseph Exaudet´n säveltämään menuettiin laulettua tuntemattoman kirjoittajan arkkiveisua La Guillotine (1789), joka on ilmiönä monitasoisen kehollisen ironian läpäisemä. Tutkin esitetyn La Guillotinen kehollista ironiaa ja retorisia tehokeinoja, kuten antiteesiä, ciconiaa ja épimonea. Mukana on myös video baritoni Teppo Lampelan ja Elysionin kedot -työryhmän esittämästä La Guillotinesta ja kuvaus arkkiveisun esityksestä, jossa ironia kehollistuu retoristen tasojen sisäistämisen kautta. Käyn läpi retorisen ironian historiallisia kuvauksia ja kuvaan niiden ilmenemistä omasta basso continuon soittajan, kamarimuusikon, intersubjektin ja korrepetiittorin näkökulmastani. fi
dc.language.iso fin
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kehollisuus fi
dc.subject.other musiikin retoriikka fi
dc.subject.other historiallisesti tiedostava esittäminen fi
dc.title Ironian kehollinen retoriikka - historiallisten esittämiskäytäntöjen kehollista tutkimusta fi
dc.type Article en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201203201456
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.laitos Musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.type.uri http://purl.org/eprint/type/ConferencePaper
dc.contributor.publisher Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos
dc.identifier.conference Monititeteinen musiikintutkimus. Suomen Musiikintutkijoiden 16. Symposium - The 16th Annual Symposium for Music Scholars in Finland Jyväskylä 21.-23.3.2012

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record