Kehollista musiikintutkimusta – Laulaja musiikin tekijänä ja tutkijana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Järviö, Päivi
dc.date.accessioned 2012-03-20T06:01:58Z
dc.date.available 2012-03-20T06:01:58Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37611
dc.description.abstract Niin kutsutun vanhan musiikin esittämisen tutkimuksessa musiikin tekijän, esittäjän keho on useimmiten ollut näkymättömissä. Huomio on sen sijaan tyypillisesti kohdentunut tutkimuksen kohteena olleen aikakauden alkuperäislähteisiin ja niiden tarjoamaan tietoon siitä, miten musiikkia on esitetty. Italialaisen varhaisbarokin resitatiivin esittämistä kuvaavassa väitöstutkimuksessani olen pyrkinyt liittämään tämän esittäjälle sinänsä välttämättömän tutkimustiedon oman aikamme esittäjän musiikin työstämisen keholliseen käytäntöön. Väljästi Michel Henryn fenomenologiaan kiinnittyvässä tutkimuksessani avaan laulajan kokemusta autoetnografisen, tutkijan oman laulajan ja pedagogin kokemukseen perustuvan tutkimisen ja kirjoittamisen kautta. Ajattelen laulajan musiikin tekijänä ja tutkijana, joka monipuolisen koulutuksensa, tietämisensä, taitamisensa ja kokemuksensa pohjalta ottaa kantaa musiikkia ja sen esittämistä koskeviin kysymyksiin. Menneiden aikojen musiikkia, partituuria ja esittämiskäytäntöjä koskeva tieto on laulajassa tässä hetkessä, kehollistuneena tietämisenä, ei kaikkien ulottuvilla olevana tietona. Esittämisen kuvaamisen kannalta keskeiseksi tutkimuksessa muodostui sprezzaturan käsite: tietoon, taitoon ja kokemukseen perustuva hienovaraisuus, kultivoitu kyky toimia huolettoman mestarillisesti tavalla, joka kuitenkin pakenee sanallistamista. Resitatiivin työstämisen kannalta keskeinen juonne on laulaen puhuminen, jota lähestyn sekä Monteverdin oman ajan puhumisen ja laulumusiikin säveltämisen ja esittämisen käytäntöjen että laulamisen yksittäisen kehollistuneen kokemuksen – kuuntelemisen, puhumisen ja laulamisen – suunnasta. fi
dc.language.iso fin
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other resitatiivi fi
dc.subject.other esittäminen fi
dc.subject.other keho fi
dc.subject.other fenomenologia fi
dc.subject.other sprezzatura fi
dc.title Kehollista musiikintutkimusta – Laulaja musiikin tekijänä ja tutkijana fi
dc.type Article en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201203201455
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.laitos Musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.type.uri http://purl.org/eprint/type/ConferencePaper
dc.contributor.publisher Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos
dc.identifier.conference Monititeteinen musiikintutkimus. Suomen Musiikintutkijoiden 16. Symposium - The 16th Annual Symposium for Music Scholars in Finland Jyväskylä 21.-23.3.2012

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record