Digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen B2B yrityksissä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hakasalo, Linda
dc.date.accessioned 2012-03-14T10:25:49Z
dc.date.available 2012-03-14T10:25:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37581
dc.description.abstract Hakasalo, Linda Digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen B2B yrityksissä Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012, 28 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatin tutkielma Ohjaaja(t): Seppänen, Ville Digitaalinen markkinointi on yhä yleistyvämpi keino yrityksille markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan. Tällä hetkellä B2C-yritykset ovat hyödyntäneet digi-taalista markkinointia enemmän kuin B2B-yritykset, vaikka digitaalinen mark-kinointi on erittäin tehokas ja edullinen tapa myös osana B2B-yrityksen mark-kinointistrategiaa. Digitaalisen markkinoinnin hyödyntämismahdollisuuksia on olemassa paljon ja näitä mahdollisuuksia pystyvät myös B2B-yritykset tehok-kaasti hyödyntämään. Tässä tutkielmassa käsitellään digitaalisen markkinoinnin hyödyntämistä B2B-yrityksissä pyrkien löytämään keinoja tämän toteuttamiseen. Lisäksi käydään läpi hyödyntämiskeinojen mahdollisia etuja ja haasteita, joita toteuttamisessa ja ylläpitämisessä voi esiintyä. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, joka pohjautuu kirjallisuuteen, tieteellisiin artikkeleihin sekä tutkimuksiin ja julkaisuihin. Tutkimustuloksista tulee ilmi, että myös B2B-yritykset pystyvät tehokkaasti ja edullisesti hyödyntämään digitaalista markkinointia muiden perinteisempien markkinointikeinojen ohella. Digitaalista markkinointia hyödyntäessä tulee myös ottaa huomioon edut ja haasteet, jotta se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. fi
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other digitaalinen markkinointi fi
dc.subject.other B2B-yritys fi
dc.subject.other hakukonemarkkinointi fi
dc.subject.other sosiaalinen media fi
dc.subject.other viraalimarkkinointi fi
dc.subject.other elektroninen kaupankäynti fi
dc.title Digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen B2B yrityksissä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201203141440
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record