Mikä saa nuoret liikkumaan? : liikuntamotivaation yhteys liikunnan harrastamiseen kuuden Liikkuva koulu -hankkeen koulun 7. ja 8. luokkalaisilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rautarae, Anna
dc.contributor.author Salo, Jenni
dc.date.accessioned 2012-03-14T07:41:18Z
dc.date.available 2012-03-14T07:41:18Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1196039
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37579
dc.description.abstract Rautarae, Anna & Salo, Jenni. Mikä saa nuoret liikkumaan? Liikuntamotivaation yhteys liikunnan harrastamiseen kuuden Liikkuva koulu -hankkeen koulun 7. ja 8.luokkalaisilla. Liikuntapedagogiikan Pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, 81. Tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskunnan haaste on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen määrää sekä motivaatiota liikuntaan ja yleisemmin fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää 7. ja 8. luokkalaisten nuorten liikunnan harrastamisen ja fyysisen aktiivisuuden määrää, liikuntamotivaatiota sekä näiden yhteyksiä toisiinsa. Tämä Pro gradu -tutkielma on osa Liikkuva koulu -hanketta, ja aineisto on kerätty hankkeeseen kuuluneella, oppilaille suunnatulla kyselyllä syksyllä 2010 ja talvella 2011, loka–helmikuun aikana. Tässä tutkielmassa tutkittavaksi valittiin vain osa koko hankkeessa mukana olleista kouluista, ja otoksen kooksi saatiin 889 oppilasta 7. ja 8. luo-kalta. Liikuntamotivaatiomittarin rakenteen analysointiin käytettiin Promax-rotatoitua pää-akselifaktorianalyysiä. Näin saatujen motivaatioulottuvuuksien yhteyksiä sukupuoleen, luokkatasoon ja liikunnan harrastamiseen tutkittiin keskiarvoja vertailemalla. 7. ja 8. luokkalaiset liikkuivat keskimäärin 4–6 kertaa viikossa, ja keskimäärin 4.3 päivänä viikossa tunnin ajan. Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmän antaman fyysisen ak-tiivisuuden suositukseen nähden 17,4 % nuorista liikkui suosituksen (1–2 tuntia päivässä) mukaan, pojista huomattavasti useampi kuin tytöistä. Tulosten mukaan pojat olisivat hieman tyttöjä aktiivisempia liikkujia. Sen sijaan luokkatasojen välillä ei ollut liikunnan har-rastamisen määrässä merkittäviä eroja. Saatujen tulosten mukaan hyvinvointi- ja sosiaali-suusmotiivit olivat nuorille tärkeimmät liikkumaan motivoivat tekijät. Tyttöjen ja poikien liikuntamotiivit erosivat hieman siten, että tytöille niin hyvinvointi- kuin sosiaalisuusmotiivi olivat tärkeämpiä. Luokkatasojen välillä erot olivat merkitseviä sosiaalisuusmotiivin osalta siten, että 7. luokkalaisille tämä motiivi oli tärkeämpi. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että harva nuori liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan 80 % 7. ja 8. luokkalaisista ei saavuta suosituksia. Lisäksi voimme todeta, että hyvinvointi- ja sosiaalisuusmotiivit olivat nuorille tärkeimmät liikkumaan motivoivat tekijät. Nämä motiivit ovat tytöille tärkeämpiä kuin po-jille.
dc.format.extent 81 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Liikkuva koulu
dc.subject.other liikuntaharrastuneisuus
dc.subject.other liikuntamotiivit
dc.subject.other 7. ja 8. luokkalaiset
dc.title Mikä saa nuoret liikkumaan? : liikuntamotivaation yhteys liikunnan harrastamiseen kuuden Liikkuva koulu -hankkeen koulun 7. ja 8. luokkalaisilla
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201203141438
dc.subject.ysa liikuntaharrastus
dc.subject.ysa motiivit
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa liikunta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.date.updated 2012-03-14T07:41:18Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record