Käytettävyyssuunnittelun asiantuntija- ja testausmenetelmien sisällyttäminen ketterään ohjelmistokehitykseen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kelander, Teijo
dc.date.accessioned 2012-03-12T12:23:47Z
dc.date.available 2012-03-12T12:23:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37545
dc.description.abstract Tutkielmassa käsitellään käytettävyyssuunnittelun asiantuntija- ja testausmene-telmien sisällyttämistä ketterään ohjelmistokehitykseen. Aihetta on toistaiseksi tutkittu varsin vähän, mutta se on todettu tärkeäksi kehityssuunnaksi IT-alalla. Käytettävyyssuunnittelun ja ketterän ohjelmistokehityksen yhteneväiset tavoit-teet on todettu yhdeksi argumentiksi integroida menetelmät keskenään. Tutkielma käsittelee käytettävyyssuunnittelun yleisimmät asiantuntija- ja tes-tausmenetelmät, ketterän ohjelmistokehityksen filosofian sekä kaksi käytetyintä menetelmää, jotka ovat Scrum ja eXtreme Programming. Näiden ilmiöiden poh-jalta lähestytään käytettävyyssuunnittelun testaus- ja arviointimenetelmien si-sällyttämistä ketterään ohjelmistokehitykseen. Haasteita ovat menetelmäperheiden erilaiset tavoitteet, jotka ovat kumminkin toisiaan täydentäviä. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa toteutetaan laajaa etu-käteissuunnittelua, kun taas ketterässä ohjelmistokehityksessä esisuunnittelua tehdään tuskin ollenkaan. Erityinen ongelma integroimisen toteuttamiseksi on kahden menetelmäperheen erot resurssien allokoinnissa. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta todetaan, että kevyemmät asiantuntija- ja tes-tausmenetelmät ovat avainasemassa kustannustehokkaan käytettävyyssuunnit-telun toteuttamiseen ketterässä ohjelmistokehityksessä, mutta asiantuntija- ja testausmenetelmiä voidaan käyttää täysimittaisina myös ketterässä ohjelmisto-projektissa. Käytettävyysasiantuntijoiden liittäminen kehitystiimiin todetaan tärkeäksi sekä asiantuntija- ja testausmenetelmien joustavuus projekteissa. Mui-ta ratkaisuja esitetään taulukoituna. Katsauksen myötä ongelmaksi nousevat pilottiprojektien vähäisyys ja varsinai-nen ehdotettujen menetelmien luokittelun puute. Ratkaisuna näille tulisikin toteuttaa kattava luokittelu menetelmistä ja toteuttaa laajempia käytettävyys-suunnittelun menetelmiä hyödyntäviä ketteriä projekteja.
dc.format.extent 40
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Ketterä ohjelmistokehitys
dc.subject.other käyttäjäkeskeinen suunnittelu
dc.subject.other käytettä-vyyssuunnittelu
dc.subject.other käytettävyys
dc.subject.other Scrum
dc.subject.other eXtreme programming
dc.title Käytettävyyssuunnittelun asiantuntija- ja testausmenetelmien sisällyttäminen ketterään ohjelmistokehitykseen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201203121410
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.date.updated 2012-03-12T12:23:48Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record