Words, phrases and sentences : a comparison of writing activities and tasks in textbook series of English and Swedish for grades 7 to 9

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kivilahti, Sarianna
dc.date.accessioned 2012-03-12T06:18:24Z
dc.date.available 2012-03-12T06:18:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1195648
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201203121400 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37528
dc.description.abstract Perusopetuksen opetussuunnitelma (POPS) ja Eurooppalainen viitekehys (EVK) painottavat opetuksessa viestinnällisyyttä. Tämä näkyy oppimateriaaleissa erityisesti suullisen kielitaidon korostumisena. Kuitenkin kommunikatiivisuuden tulisi näkyä kaikessa kielenkäytössä, niin myös kirjoittamisessa. Sen vuoksi tämän Pro Gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia kirjoittamistehtäviä englannin ja ruotsin 7.–9. luokan oppikirjasarjoissa on ja mihin tarkoituksiin kirjoittamista käytetään. Lisäksi tutkielmassa selvitettiin, vastaavatko tehtävät EVK:n määritelmää viestinnällisestä tehtävästä (task). Tutkielma oli luonteeltaan kuvaileva ja vertaileva. Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Oppikirjasarjoissa kirjoittamista käytettiin runsaasti, ja aineistosta tunnistettiin 13 erilaista kirjoittamiseen liittyvää tehtävätyyppiä. Tehtävätyypit jaoteltiin neljään kategoriaan niiden päätarkoituksen mukaan kieliopillisiin, tekstuaalisiin, informatiivisiin ja sanastollisiin tehtäviin. Tulokset osoittivat kuitenkin, että suurin osa kirjoittamistehtävistä keskittyi muiden kielen osa-alueiden harjoittamiseen kuin varsinaiseen tekstintuottamiseen, ja kirjoittamista käytettiin erityisesti kieliopin opiskeluun. Oppikirjasarjoissa kirjoittaminen liittyi käytännössä sanojen, lausekkeiden ja lauseiden kirjoittamiseen, kun taas varsinaisia tekstejä tuotettiin harvoin. Jos varsinaisia kirjoitelmia oli tarkoitus tuottaa, ne olivat englannin oppikirjasarjassa enimmäkseen tarinoita, kun taas ruotsin kirjasarjassa yleisesti tuotettavia genrejä oli useampia. Pari- tai ryhmätyöskentely kirjoittamistehtävissä oli harvinaista. Sekä englannin että ruotsin oppikirjasarjoista löytyi myös viestinnällisiä tehtäviä, jotka keskittyivät enimmäkseen konkreettisiin aiheisiin, kuten oppijan arkeen, perheeseen, ystäviin ja kouluun. Viestinnällisten tehtävien analyysissä korostettiin merkitystä ja tehtävien merkityksellisyyttä oppijalle. Kirjoittaminen viestinnällisissä tehtävissä oli kuitenkin niukkaa, sillä englannin oppikirjasarjassa useimmin tuotettiin yksittäisiä sanoja tai lausekkeita, kun taas ruotsin oppikirjasarjassa keskityttiin lauseiden tuottamiseen. Molempien oppikirjasarjojen viestinnällisissä tehtävissä varsinaisia tekstejä tuotettiin vähemmän, eikä eroja A1- ja B1-kielen välillä tältä osin ollut. Viestinnälliset tehtävät suoritettiin pääosin yksin. Vaikka oppikirjoista löytyi runsaasti kirjoittamistehtäviä ja joitain viestinnällisiä tehtäviä, niin sekä englannin että ruotsin oppikirjasarjoissa varsinaisten tekstien tuottaminen oli vähäistä. Vieraalla kielellä kirjoittaminen jäi käytännössä sana- ja lauseketasolle tai lauseiden tuottamiseksi, ja molemmissa oppikirjasarjoissa oppijoille tarjottavat neuvot vieraalla kielellä kirjoittamisesta jäivät pinnallisiksi. Oppikirjojen näkemys kirjoittamisesta oli siksi melko perinteinen ja kirjoittaminen toimi pitkälti keinona harjoitella kielen eri osa-alueita. Myös yhteistyö kirjoittamisessa oli harvinaista. Kuitenkin viestinnällisten tehtävien lisääminen voisi tuoda kirjoittamiseen oppijakeskeisyyttä ja merkityksellisyyttä, mikäli tehtävissä vaadittaisiin nykyistä laajempaa tuottamista, yhteistyötä ja niissä annettaisiin oppijoille suurempi mahdollisuus itseilmaisuun.
dc.format.extent 147 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Learning materials
dc.subject.other textbooks
dc.subject.other writing
dc.subject.other activities
dc.subject.other task
dc.subject.other descriptive research
dc.subject.other content analysis
dc.title Words, phrases and sentences : a comparison of writing activities and tasks in textbook series of English and Swedish for grades 7 to 9
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201203121400
dc.subject.ysa oppimateriaali
dc.subject.ysa oppikirjat
dc.subject.ysa tehtävät
dc.subject.ysa kirjoittaminen
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa ruotsin kieli
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.subject.method Sisällönanalyysi
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-03-12T06:18:25Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record