Once upon a time : perceptual learning styles in empowering EFL learners : a task-based teaching material package

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nygård, Kaisa
dc.date.accessioned 2012-03-07T06:37:49Z
dc.date.available 2012-03-07T06:37:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1195463
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201203071349 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37492
dc.description.abstract Oppimistyyli on yksi oppimiseen vaikuttavista yksilöllisistä tekijöistä. Jokaisella oppijalla oma on oppimistyylinsä ja opettajalla oma opetustyylinsä. Usein nämä tyylit eivät kohtaa, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti oppijan motivaatioon, asenteisiin ja oppimistuloksiin. Nykyään käytössä olevat oppimateriaalit jättävät kuitenkin oppimistyylit hyvin vähälle huomiolle. Tutkielman tarkoitus on hyödyntää ja huomioida aistihavaintoihin liittyviä oppimistyylejä englannin opetuksessa voimaannuttamalla oppijoita kasvattamalla heidän tietojaan ja ymmärrystään oppimistyyleistä ja tarjoamalla 6.-luokan opettajille eri oppimiskanavia aktivoivaa opetusmateriaalia. Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään oppimistyylejä esimerkiksi esittelemällä oppimistyyliluokittelu ja oppimistyylimalleja. Lähemmin tarkastellaan aistihavantoihin liittyviä tyylejä ja aiempaa tutkimusta sekä niistä että niiden vaikutuksista. Teoriasta siirrytään lähemmäs käytäntöä käymällä läpi tapoja voimaannuttaa oppijoita oppimistyylien avulla. Lopuksi tarkastellaan materiaalipakettiin valittua tehtävälähtöistä kielten opetusta, kieliopin roolia siinä sekä yhtä mallia tehtävälähtöisen kielten opetuksen toteuttamiseksi. Opetusmateriaalipaketti sisältää tietopaketin oppimistyyleistä sekä tehtävälähtöisiä tuntikokonaisuuksia. Tietopaketissa on yleistä tietoa oppimistyyleistä, oppimistyylikartoitus, oppimis- ja opetusstrategia ehdotuksia sekä tuntisuunnitelma näiden käsittelemiseen. Tehtäväosuus koostuu kolmesta kokonaisuudesta, joista kukin rakentuu perinteisen sadun ympärille. Tehtäväkokonaisuuksissa painotetaan erityisesti kielen merkitystä ja kunkin lopussa käsitellään englannin kielen aikamuotoja sellaisten tehtävien kautta, joilla
dc.format.extent 141 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.title Once upon a time : perceptual learning styles in empowering EFL learners : a task-based teaching material package
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201203071349
dc.subject.ysa oppimistyylit
dc.subject.ysa oppimateriaali
dc.subject.ysa kielet
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa kielioppi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-03-07T06:37:49Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record