Learning and using English and Swedish beyond the classroom : activity systems of six upper secondary school students

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Fagerlund, Tarja
dc.date.accessioned 2012-03-06T11:53:57Z
dc.date.available 2012-03-06T11:53:57Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1195476
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201203061340 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37489
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli katsoa englannin ja ruotsin oppimista koulun ulkopuolella toiminnan teorian ja erityisesti Engeströmin (1987, 1999) toimintajärjestelmämallin näkökulmasta, josta aihetta ei ole aiemmin lähestytty. Tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin: 1) Ovatko abiturientit enemmän kielenkäyttäjiä vai -oppijoita englannissa ja ruotsissa koulun ulkopuolella? 2) Millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä heidän toiminnassaan on englannissa ja ruotsissa? 3) Mitkä tekijät selittävät aktiivisuutta ja passiivisuutta? Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena. Tutkimusaineistona on kuusi puolistrukturoitua haastattelua. Haastateltavat ovat 18-vuotiaita lukion kolmannen vuosikurssin opiskelijoita: kolme tyttöä ja kolme poikaa. Haastattelut nauhoitettiin, litterointiin ja analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että abiturientit olivat olleet koulun ulkopuolella englannin kielen aktiivisia käyttäjiä, jotka olivat kuitenkin myös tietoisesti pyrkineet oppimaan kieltä, esimerkiksi katsomalla tv-ohjelmia ilman tekstityksiä. Ruotsin kielen suhteen he olivat olleet melko passiivisia, mutta varsinkin lähestyvät ylioppilaskirjoitukset olivat tehneet monista aktiivisia kielenoppijoita myös koulun ulkopuolella. Viisi kuudesta haastatellusta oli tuottanut englantia useammin itse kuin ruotsia. He myös kokivat oppineensa englantia enemmän ja helpommin, ja se oli selvemmin sidottu tavoitteisiin kuin ruotsi. Yhtäläisyyksiä kielten välillä oli oppimisen kannalta hyödyllisimmiksi koetuissa välineissä sekä käsityksissä koulussa ja vapaa-ajalla opitun välisestä suhteesta. Englannin oppimista edistivät erityisesti kokemukset oppimisen helppoudesta, yhteisöltä saatu tuki, korkealle asetetut tavoitteet sekä englannin kielen kokeminen osaksi identiteettiä, kun taas ruotsia kannusti oppimaan erityisesti ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. Oppilaat tiesivät, että mahdollisuuksia oppia ruotsia olisi saatavilla, mutta oppimista estivät esimerkiksi käsitykset siitä, että ruotsin oppiminen koulun ulkopuolella ei ole tarpeen sekä ”pakkoruotsi”-asenteet ja heikko luottamus omiin taitoihin. Yhdellä haastatelluista englannin oppimista olivat vaikeuttaneet heikko luottamus omiin taitoihin, negatiiviset kokemukset oppimisesta koulussa sekä näiden seurauksena aktiivisuuden puute. Sen sijaan ruotsin oppijana ja käyttäjänä hän oli ollut aktiivinen, mitä olivat edistäneet muun muassa suomenruotsalaiset ystävät ja positiiviset kokemukset ruotsin oppimisesta koulussa. Tulosten pohjalta herää kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten motivoida oppilaita kielten opiskeluun koulun ulkopuolella sekä miten tukea myös heikkoja oppilaita kielten oppimiseen koulun ulkopuolella.
dc.format.extent 153 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other second language acquisition
dc.subject.other activity theory
dc.subject.other human activity system model
dc.subject.other learning beyond the classroom
dc.title Learning and using English and Swedish beyond the classroom : activity systems of six upper secondary school students
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201203061340
dc.subject.ysa toinen kieli
dc.subject.ysa ruotsin kieli
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa toiminnan teoria
dc.subject.ysa oppiminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.subject.method Tapaustutkimus
dc.date.updated 2012-03-06T11:53:57Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record