Intensiivisen ryhmäkuntoutuksen yhteys vaikeavammaisen CP-lapsen karkeamotoriikkaan

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Loiri, Annakaisa
dc.contributor.author Silaste, Sirpa
dc.date.accessioned 2012-03-02T11:44:59Z
dc.date.available 2012-03-02T11:44:59Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1196543
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201203021328 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37479
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Intensiivisen ryhmäkuntoutuksen yhteys vaikeavammaisen CP-lapsen karkeamotoriikkaan Annakaisa Loiri ja Sirpa Silaste Fysioterapian Progradututkielma Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos Syksy 2011 46 sivua ________________________________________________________________________________ Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää intensiivisen moniammatillisen ryhmäkuntoutuksen yhteyttä vaikeavammaisen CP-lapsen karkeamotoriikkaan. Tutkimuksen hypoteesina oli, että intensiivinen moniammatillinen kurssimuotoinen ryhmäkuntoutus on tehokkaampaa kuin kuntoutussuunnitelman mukainen perusterapia vaikeavammaisilla CP-lapsilla. Tutkimus oli näennäis-kokeellinen interventiotutkimus. Otanta toteutettiin mukavuusotantana. Tutkimuksessa käytettiin KELAn kehittämishankkeessa kerättyä aineistoa, jonka mukaan tutkittavien ryhmiin jakaminen toteutui. Tutkittavina olivat intensiiviselle moniammatilliselle kuntoutuskurssille osallistuneet 31 lasta. Kaikki tutkittavat täyttivät KELAn vaikeavammaisuuden kriteerit ja saivat jatkuvaa fysio-, toiminta- ja/tai puheterapiaa. Tutkimuksen sisäänottokriteerinä oli diagnosoitu CP-vamma. Kaikilla tutkittavilla oli toteutunut säännöllinen terapia koko lapsuusiän ennen tätä tutkimusta. Interventioryhmän alku- ja loppumittauksen välillä oli kolme viikkoa kestävä moniammatillinen intensiivinen kuntoutuskurssi. Tutkittavat osallistuivat interventioon vanhempansa kanssa neljän lapsen ryhmissä viitenä päivänä viikossa viisi tuntia päivässä. Päivittäiseen interventioon sisältyi liikkumisharjoituksia ja toimimista pystyasennossa, nivelten liikeratojen mobilisointi ja perusliikkeiden ja siirtymisien harjoittelua sekä toimintatuokioita. Lasten pukeutuminen, riisuutuminen, WC-toiminnot, ruokailu ja siirtymiset olivat oleellinen osa interventiota. Kontrolliryhmän alku- ja loppumittausten välillä oli viiden viikon perusfysioterapiajakso, jolloin tutkittavat saivat terapiaa keskimäärin kaksi kertaa viikossa. Mittarina tutkimuksessa käytettiin Gross Motor Function Measure (GMFM) 88-versiota, jolla mitattiin lapsen karkeamotorista suoriutumista. Interventioryhmän (moniammatillinen intensiivinen kuntoutuskurssi) karkeamotoriikan muutos oli 5 % suurempi (ero: 2,98 pistettä; 95 % LV 0,48 – 5,48, p=0,021) kuin kontrolliryhmän. Molempien ryhmien GMFM-pisteet paranivat tutkitun jakson aikana. Interventioryhmän karkeamotoriikka parani 7,2 % (4,01±3,65 (2,26-4,68) p=< 0,001) ja kontrolliryhmän 2,1 % (1,03±3,03 (-0,72-2,78) p=0,226). Iällä ei näyttäisi olevan yhteyttä vaikeavammaisen CP-lapsen karkeamotoriikan muutokseen intensiivisen moniammatillisen ryhmäkuntoutuksen aikana. Perusterapian aikana taas iällä näyttäisi olevan yhteys karkeamotoriikan muutokseen. Nuoremmilla vaikeavammaisilla CP-lapsilla muutos karkeamotoriikassa perusterapian aikana oli suurempi kuin vanhemmilla lapsilla. Intensiivisen moniammatillisen ryhmäkuntoutuksen aikana CP-lapsen karkeamotoriikka parani merkitsevästi enemmän kuin perusterapian aikana. Intensiivisellä moniammatillisella tehtäväkeskeisellä ryhmäkuntoutuksella näyttäisi olevan yhteys vaikeavammaisen CP-lapsen karkeamotoriikan edistymiseen. Vaikeavammaisilla CP-lapsilla intensiivinen moniammatillinen ryhmäkuntoutus saattaa olla tehokkaampaa kuin perusterapia. Saattaa siis olla, että intensiivisellä moniammatillisella tehtäväkeskeisellä ryhmäkuntoutuksella voidaan parantaa vaikeavammaisen CP-lapsen karkeamotoriikkaa vielä, kun se iän mukaan olisi jo taittumassa. _________________________________________________________________________________
dc.format.extent 52 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other cerebral palsy
dc.subject.other child
dc.subject.other physiotherapy
dc.subject.other rehabilitation
dc.subject.other exercise therapy
dc.subject.other task-orientated
dc.title Intensiivisen ryhmäkuntoutuksen yhteys vaikeavammaisen CP-lapsen karkeamotoriikkaan
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201203021328
dc.subject.ysa CP-vammaiset
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa kuntoutus
dc.subject.ysa ryhmäkuntoutus
dc.subject.ysa fysioterapia
dc.subject.ysa vaikeavammaisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine fysioterapia fi
dc.contributor.oppiaine Physiotherapy en
dc.date.updated 2012-03-02T11:44:59Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record