Vertaissuhdevaikeudet, kielelliset taidot ja lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vartiainen, Jere
dc.date.accessioned 2012-02-29T11:06:29Z
dc.date.available 2012-02-29T11:06:29Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1195164
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201202291320 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37464
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kaveritorjunnan ja kielellisen kehityksen yhteyttä peruskoulun kolmena ensimmäisenä vuonna. Tutkimuksessa tarkasteltiin lasten kaveritorjunnan yhteyttä esikoulussa mitattuihin lukemisen esitaitoihin ensimmäisellä luokalla, luetun ymmärtämiseen ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla sekä tuottavaan kirjoittamiseen toisella luokalla. Lisäksi ensimmäisellä luokalla tutkittiin vastavuoroisten ystävyyssuhteiden yhteyttä lukemisen esitaitoihin. Kaikkia näitä taitoja mitattiin kirjallisilla testeillä, joita oppilaat täyttivät koululuokassa koulutettujen tutkijoiden valvonnan alaisena. Tutkimus perustuu vuosina 2006–2010 toteutettuun pitkittäistutkimukseen, joka on osa laajempaa Alkuportaat-tutkimushanketta. Tutkittavana olivat oppilaat Kuopion (799 oppilasta) ja Laukaan (244 oppilasta) alueilta, eli n= 1043. Tutkittavista poikia oli 53,1 % ja tyttöjä 46,9 %. Ensimmäisellä luokalla torjutut suoriutuivat lukemisen esitaitotehtävissä ei-torjuttuja heikommin tilastollisesti merkitsevästi kolmessa tehtävässä kahdeksasta, mutta myös muiden tehtävien kohdalla suunta oli se, että torjutut suoriutuivat ei-torjuttuja heikommin. Lisäksi, torjunnalla oli mitattuihin taitoihin suurempi vaikutus kuin sillä, oliko lapsella vastavuoroisia kaverisuhteita vai ei. Kroonisesti torjuttujen lasten luetun ymmärtämisen taso oli selvästi heikompi kuin ei-torjutuilla tai ei-kroonisesti torjutuilla, mutta kroonisesti torjutut kehittyivät muita ryhmiä nopeammin peruskoulun kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Tuottavan kirjoittamisen tehtävässä kroonisesti torjutut kirjoittivat selkeästi vähemmän koherentteja tekstejä kuin ei-torjutut ja ei-kroonisesti torjutut. Tutkimustulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että torjunnalla on negatiivinen yhteys lasten lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen, ja lisäksi on syytä uskoa, että pitkään jatkunut torjunta vaikuttaa lapsiin lyhytkestoista enemmän.
dc.format.extent 42 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kouluikäiset
dc.subject.other kaverit
dc.subject.other torjunta
dc.subject.other lukemaan oppiminen
dc.subject.other kirjoittamaan oppiminen
dc.title Vertaissuhdevaikeudet, kielelliset taidot ja lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202291320
dc.subject.ysa kouluikäiset
dc.subject.ysa ystävät
dc.subject.ysa torjunta
dc.subject.ysa lukeminen
dc.subject.ysa kirjoittaminen
dc.subject.ysa oppiminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2012-02-29T11:06:29Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record