"Ilman mielipiteitä muutoksia ei tapahdu!" : yleisö, esisopimukset ja retoriset keinot sukupuolineutraalia avioliittoa käsittelevissä mielipidekirjoituksissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Viinikainen, Johanna
dc.date.accessioned 2012-02-28T14:28:38Z
dc.date.available 2012-02-28T14:28:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1194972
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201202281315 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37459
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan sukupuolineutraalia avioliittoa käsitteleviä mielipidekirjoituksia. Tavoitteena on selvittää, miten kirjoittajat suhtautuvat sukupuolineutraaliin avioliittoon tutkimalla etenkin näissä kirjoituksissa käytettyä retoriikkaa, mutta myös niiden yleisösuhdetta ja esisopimuksia. Tutkimuskysymykseni ovat: Millaisia yleisöjä kirjoittajien teksteissä on? Millaisia esisopimuksia teksteissä on? Miten kirjoittajat pyrkivät vaikuttamaan lukijoihin? Millaisia retorisia keinoja he käyttävät? Millaisia arvoja ja asenteita teksteissä ilmenee / rakentuu? Aineistona on 38 sukupuolineutraaliin avioliittoon liittyvää mielipidekirjoitusta, jotka ilmestyivät vuoden 2010 Homoillan aikaansaaman keskustelun ja sen hiipumisen välisenä aikana Helsingin Sanomissa. Aineiston yleisöjen ja esisopimusten analysoinnissa on tukeuduttu Chaïm Perelmanin (1996) uuden retoriikan mukaiseen argumentaatioteoriaan ja retoristen keinojen analysoinnissa Arja Jokisen (1999) vakuuttelevan ja suostuttelevan retoriikan analysoimiseksi kokoamaan retoristen keinojen esitykseen. Koska universaaliyleisölle on esitettävä yleispäteviä tosiseikkoja ja arvoja, voi 29 tekstin yleisöä pitää tällaisena. Aineistolle on tyypillistä, ettei yleisö ole julkilausuttu kovin monessa tekstissä. Neljässä tekstissä on selkeästi erityisyleisö: niille on yhteistä samaa sukupuolta olevien liittojen vastustaminen. Esisopimukset voivat koskea joko todellisuutta tai toivottavaa asioiden tilaa: kirjoittajat tukeutuvat kaikenlaisiin esisopimuksiin. Kirjoitusten tosiasia-esisopimukset liittyvät joko arvoihin tai lakiin, mitkä ovatkin keskeisimmät samaa sukupuolta olevien liittoihin liitetyt aiheet. Retorisista keinoista tarkastellaan seuraavia: puhujakategorioilla oikeuttaminen, asiantuntijan lausunnolla vahvistaminen, etäännyttäminen omista intresseistä, kategorioiden käyttö vakuuttamisen keinona, numeerinen ja ei-numeerinen määrällistäminen, ääri-ilmaisujen käyttäminen, kontrastiparit ja esimerkit. Kirjoittajat käyttävät monipuolisesti kaikkia näistä keinoista, mutta eniten käytetään esimerkkejä, kontrastipareja ja asiantuntijan lausunnolla vahvistamista. Kaikkiaan mielipidekirjoituksista nousi esille se, ettei sukupuolineutraali avioliitto ole vain poliittinen ja lainsäädännön asia vaan myös moraalinen ja eettinen aihe, ja se herättää runsaasti arvoihin, ihmisyyteen ja etiikkaan liittyviä kannanottoja.
dc.format.extent 104 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sukupuolineutraali avioliitto
dc.title "Ilman mielipiteitä muutoksia ei tapahdu!" : yleisö, esisopimukset ja retoriset keinot sukupuolineutraalia avioliittoa käsittelevissä mielipidekirjoituksissa
dc.title.alternative Yleisö, esisopimukset ja retoriset keinot sukupuolineutraalia avioliittoa käsittelevissä mielipidekirjoituksissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202281315
dc.subject.ysa avioliitto
dc.subject.ysa mielipidekirjoitukset
dc.subject.ysa retoriikka
dc.subject.ysa yleisö
dc.subject.ysa esisopimukset
dc.subject.ysa rekisteröity parisuhde
dc.subject.ysa kirkko
dc.subject.ysa seksuaaliset vähemmistöt
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en
dc.date.updated 2012-02-28T14:28:38Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record