The balancing act of teaching : a comparison between EFL teachers' views and a textbook analysis of the role of perceptual learning styles in Finnish 3rd grade EFL textbooks

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pänkäläinen, Reetta
dc.date.accessioned 2012-02-28T13:57:18Z
dc.date.available 2012-02-28T13:57:18Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1194979
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201202281314 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37458
dc.description.abstract Suomessa vieraan kielen opiskelu aloitetaan tavallisimmin kolmannella luokalla, ja suurimmalle osalle oppilaista tämä kieli on englanti. Tällöin oppilas alkaa rakentaa kuvaa sekä englannin kielestä että itsestään englannin kielen opiskelijana. Onnistumisen kokemukset ovat tässä vaiheessa tärkeitä, ja yksi tapa niiden mahdollistamiseen on oppilaan oppimistyyliä vastaava opetus. Kolmannen luokan englannin oppitunneille osallistuu kuitenkin heterogeeninen ryhmä erilaisia oppijoita, minkä vuoksi on käytettävä vaihtelevia opetusmenetelmiä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin seuraaviin oppimistyyleihin: visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen, taktiilinen sekä ryhmässä ja yksin oppiminen. Näistä erityisesti kinesteettistä ja taktiilista tyyliä pidetään nuorten lasten oppimistyyleinä. Oppikirjojen tarjoama materiaali oli tässä tutkimuksessa olennaista, sillä viimeaikaisten tutkimusten perusteella selkeä enemmistö vieraan kielen opettajista Suomessa käyttää oppikirjoja opetuksessaan usein. Tämä tutkimus lähtee liikkeelle siitä, miten kattavasti oppikirjat tarjoavat materiaalia erilaisille oppijoille. Tärkeää oli myös selvittää opettajien asenteita oppimistyylien tukemista kohtaan. Suomessa vastaavanlaista tutkimusta ei ole tehty, mikä yhdessä oppikirjojen jatkuvan arvioinnin tarpeen kanssa antoi selkeän motivaation tutkimukselle. 63 kolmannen luokan englanninopettajaa vastasi kyselyyn, minkä lisäksi viisi oppikirjasarjaa analysoitiin tarkkojen kriteerien avulla. Kyselyn perusteella oppimistyylien tukemista pidettiin tärkeänä. Opettajilla oli lisäksi melko positiivinen kuva oppikirjojen tarjoamasta materiaalista edellä mainittujen kuuden oppimistyylin suhteen. Taktiilisia oppijoita tukevaa materiaalia oli opettajien mielestä kuitenkin selkeästi vähiten. Tekstikirja-analyysin perusteella kinesteettisiä, taktiilisia ja ryhmäoppijoita tukevaa materiaalia löytyi huomattavan paljon vähemmän kuin muuta materiaalia. Tämän tutkimuksen perusteella ainakin taktiilisia ja mahdollisesti kinesteettisiä oppijoita pitäisi tukea selkeästi nykyistä enemmän.
dc.format.extent 113 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other perceptual learning styles
dc.subject.other visual
dc.subject.other auditory
dc.subject.other kinaesthetic
dc.subject.other tactile
dc.subject.other group
dc.subject.other individual
dc.subject.other 3rd graders
dc.subject.other EFL teaching
dc.subject.other textbook analysis
dc.title The balancing act of teaching : a comparison between EFL teachers' views and a textbook analysis of the role of perceptual learning styles in Finnish 3rd grade EFL textbooks
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202281314
dc.subject.ysa kielet
dc.subject.ysa oppimistyylit
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa opettajat
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa oppikirjat
dc.subject.ysa koululaiset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.date.updated 2012-02-28T13:57:18Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record