Pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettujen kypsyysmallien vertailu

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Alatalo, Ville
dc.date.accessioned 2012-02-28T09:17:20Z
dc.date.available 2012-02-28T09:17:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37456
dc.description.abstract Alatalo, Ville Pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettujen kypsyysmallien vertailu Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012, 42 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Leppänen, Mauri Kansainvälisen standardin statuksen saavuttaneet perinteiset kypsyysmallit, kuten CMMI ja SPICE, on suunniteltu suurten organisaatioiden toimesta ja suurten organisaatioiden käyttöön. Niiden soveltaminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on usein monella tavalla ongelmallista. Tästä syystä on kehitetty kevyempiä malleja. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja verrata pienten ja keskisuurten yritysten ohjelmistotuotantoprosessien arviointiin ja kehittämiseen luotuja kevyempiä malleja. Tarkastelun kohteena ovat ISO/IEC 29110, Adept, MoProSoft ja Competisoft. Vertailu osoittaa, että tarkastellut mallit nojaavat vahvasti samojen perinteisten kansainvälisten standardien, kuten CMMI:n, ISO/IEC 12207 ja 15504 pohjalle. Ne tarjoavat taustalla olevien mallien pohjalta tarkoin valitun joukon prosesseja ja parhaita käytänteitä, jotka soveltuvat pienten ja keskisuurten organisaatioiden tarpeisiin. Kansainvälisen standardin ISO/IEC 29110:n ensimmäinen versio on julkaistu vasta vuoden 2011 aikana, mutta sen tulevaisuus näyttää huomattavasti vakaammalta verrattuna muihin malleihin. Myöhemmin nähdään, kuinka kansainvälisen standardin julkaisu vaikuttaa muiden mallien jatkokehitykseen ja käyttöasteeseen. Käsitellyt mallit ovat suhteellisen nuoria ja niiden varsinaisesta käytöstä on hyvin vähän tutkimusmateriaalia saatavissa. ISO/IEC 29110 –standardi tarjoaa jo nyt käsitellyistä malleista laajimman oheismateriaalin ja tukitoiminnot käytön tueksi. Lisäksi se on ainoa standardi, joka on tarkoitettu kansainväliselle kohderyhmälle. fi
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other pienet ja keskisuuret yritykset fi
dc.subject.other ohjelmistotuotantoprosessi fi
dc.subject.other kypsyysmalli fi
dc.subject.other ISO/IEC 29110 fi
dc.subject.other prosessien parantaminen fi
dc.title Pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettujen kypsyysmallien vertailu
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202281312
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. en
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. fi

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record