Lapsella on oikeus osallisuuteen ja vaikuttamiseen : lasten ja nuorten osallisuuden toteutuminen lakisääteisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laatimisessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lönnbäck, Minna
dc.date.accessioned 2012-02-24T12:40:34Z
dc.date.available 2012-02-24T12:40:34Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1194726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37445
dc.description.abstract Vuonna 2008 voimaan astuneessa lastensuojelulaissa velvoitetaan kuntia tekemään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jolla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten hyvinvointia kunnassa. Tässä laadullisessa tutkimuksessa tutkin miten lasten ja nuorten osallisuus on toteutunut lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisessa. Lisäksi tutkin miten lasten ja nuorten osallisuutta, kuulemista ja vaikuttamista on aiottu lisätä ja kehittää kunnissa. Aineisto koostuu 20 eri kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Tutkimuksen teoreettisena perustana on lasten ja nuorten osallisuuden teoria ja muuttunut lapsikäsitys. Muuttuneessa lapsikäsityksessä lapsi nähdään aktiivisena toimijana, joka kykenee keskustelevaan ja vastavuoroiseen toimintaan. Muuttuneessa lapsikäsityksessä lapsinäkökulma on ensisijainen. Tutkimuksessa tutkimusote on laadullinen ja aineiston analyysimetodina olen käyttänyt hermeneuttista tulkintaa ja kvalitatiivista vertailevaa analyysia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lasten ja nuorten osallisuus lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laatimisessa on toteutunut huonosti. Vain viidessä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisessa lapsia ja nuoria oli kuultu. Paikkakunnat, joissa lapsia ja nuoria on osallistettu hyvinvointisuunnitelman laatimisvaiheessa, ovat saaneet arvokasta ja hyödyllistä tietoa. Aineiston perusteella lasten ja nuorten kuulemisessa oli havaittavissa sellaisia teemoja kuin, vapaa-aika, osallistaminen, vaikuttaminen, koulu, vanhemmuus ja palvelut. Lapset ja nuoret eivät olleet tyytyväisiä tämän hetkiseen vaikuttamismahdollisuuteen ja he toivoivat osallistamisen ja vaikuttamisen lisäämistä ja kehittämistä. 11 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpideosioon olikin kirjattu lasten ja nuorten osallistamisen kehittäminen. Olen sitä mieltä, että lapset ja nuoret kykenevät ottamaan kantaa ja tuomaan esille omat mielipiteensä heitä koskevissa asioissa. Tämän takia lasten ja nuorten tulisi saada osallistua lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Olen myös sitä mieltä, että hyvinvointisuunnitelman laatu paranee, mikäli lapset ja nuoret ovat mukana vaikuttamassa sen sisältöön.
dc.format.extent 68 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other osallistaminen
dc.subject.other kuuleminen
dc.subject.other lastensuojelulaki
dc.subject.other lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
dc.subject.other lapsikäsitys
dc.subject.other vaikuttaminen
dc.title Lapsella on oikeus osallisuuteen ja vaikuttamiseen : lasten ja nuorten osallisuuden toteutuminen lakisääteisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laatimisessa
dc.title.alternative Lasten ja nuorten osallisuuden toteutuminen lakisääteisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laatimisessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202241297
dc.subject.ysa osallistaminen
dc.subject.ysa kuuleminen
dc.subject.ysa lastensuojelulaki
dc.subject.ysa hyvinvointi
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa suunnitelmat
dc.subject.ysa vaikuttaminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-02-24T12:40:34Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record