Asiakastiedottamisen kehittäminen Internetissä : case häiriökartta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Savolainen, Mikko
dc.date.accessioned 2012-02-22T14:39:17Z
dc.date.available 2012-02-22T14:39:17Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1194685
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37437
dc.description.abstract Häiriötiedottaminen on lakisääteinen osa teleyritysten toimintaa Suomessa. Lain mukaan käyttäjiä on tiedotettava, mikäli viestintäverkon tai -palvelun vika- tai häiriötilanne estää sen toiminnan tai häiritsee sitä merkittävästi. Suomessa Viestintävirasto valvoo näiden viestintäverkkojen ja -palveluiden teknistä toimivuutta ja toimii Suomen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alla. Viestintävirasto edellyttää, että teleyritysten on vuoden 2013 loppuun mennessä tiedotettava käyttäjiä Internetissä karttaesityksenä kyseisistä viestintäverkkonsa tai -palvelunsa vioista ja häiriöistä. Tämä määräys johtuu siitä, että Viestintävirasto suunnittelee uutta paikkatietojärjestelmää, johon kootaan kaikkien teleyri-tysten häiriötiedot. Tutkimuksen toimeksiantajayritys suunnittelee uutta karttatyökalua laajakaistaverkon häiriötiedottamiseen Internetissä. Häiriökartan tavoitteena on täyttää lain ja Viestintäviraston velvoitteet sekä auttaa vähentämään yrityksen asiakaspalveluun tulevia yhteydenottoja. Tämän tutkielman tapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää miten häiriötietoa tulisi esittää asiakkaille karttapohjalla, jottei heidän tarvitsisi ottaa yhteyttä yrityksen asiakaspalveluun. Kartalla häiriötietoa tullaan esittämään tiedotteen muodossa. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda häiriökartalle käyttötapaukset ja malli häiriötiedon esittämiseksi. Tätä aihetta tutkitaan yhteisötiedottamisen ja häiriö- sekä kriisitiedottamisen näkökulmasta. Vastauksia tutkimusongelmaan haetaan kirjallisuuskatsauksen ja osallistuvan havainnoinnin avulla. Tutkija toimii osana häiriökartan suunnittelusta vastaavaa projektiryhmää. Kerätyn aineiston tarkastelussa keskitytään toimeksiantajan määrittelemiin tutkimuksen painopisteisiin eli käytettävyyteen ja käyttökokemukseen sekä laatuun ja tietosisältöön. Tutkimuksen tuloksina selviää, että asiakkaat haluavat nähdä tiedotteesta heti tärkeimmän. Sama koskee myös kartalla esitettävää tietoa. Viestinnän prosessissa kartta toimii tiedotuskanavana, joten kartan käytettävyys ja käyttökokemus sekä laatu ja tietosisältö vaikuttavat olennaisesti siihen miten viestit välittyvät yritykseltä asiakkaalle. Kartalla esitettävän tiedon avulla pyritään vaikuttamaan käyttäjän tulkinnan aiheuttamaan reaktioon. Näin ollen tiedon esittämisen tulee olla selkeää, johdonmukaista ja välttää liian teknistä sanastoa.
dc.format.extent 119 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other yhteisöviestintä
dc.subject.other teleyrityksen häiriötiedottaminen
dc.subject.other paikkatietojärjestelmä
dc.subject.other käyttötapaukset
dc.subject.other vaatimusmäärittely
dc.title Asiakastiedottamisen kehittäminen Internetissä : case häiriökartta
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202221248
dc.subject.ysa organisaatioviestintä
dc.subject.ysa häiriöt
dc.subject.ysa paikkatietojärjestelmät
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Computer Science and Information Systems en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.date.updated 2012-02-22T14:39:18Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record