Kun on tunteet : yläkoulun opojen näkemyksiä tunnesäännöistä ja tunnetyöstä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ansela, Maarit
dc.date.accessioned 2012-02-20T14:36:24Z
dc.date.available 2012-02-20T14:36:24Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1796-4717.
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1194491
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201202201235 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37424
dc.description.abstract Tämä tutkimuksellinen kehittämishanke tarkasteli yläkoulun opinto-ohjaajien, opojen, mielipiteitä työnsä tunneulottuvuuksista. Keskeiset käsitteet, tunnesäännöt sekä tunnetyö, sovellettiin organisaatiokäyttäytymisen teoreettisesta viitekehyksestä. Opon työn tunneulottuvuuksiin otettiin näin ollen yhteisöllisempi näkökulma, kun yleensä niitä lienee käsitelty enemmänkin yksilöpsykologisesta näkökulmasta. Aineisto kerättiin avoimia kysymyksiä sisältäneellä kyselylomakkeella, johon vastanneilla yläkoulujen opoilla (N=5) oli jo työkokemusta ja he toimivat parhaillaan kentällä ohjaustehtävissä. Vastaukset analysoitiin enimmäkseen teoriapohjaisella sisällönanalyysillä, mutta myös aineistolähtöisesti. Vastauksista löytyi opojen jakamia a) yhdentävien, positiivisten tunteiden näyttämistä sääteleviä sääntöjä, b) erottavia, negatiivisten tunteiden näyttämistä ohjaavia sääntöjä sekä c) tunteiden kätkemisen sääntöjä. Koska jokainen opo kertoi kätkevänsä oikeita tunteita, he myös tuolloin näyttelevät eli tekevät tunnetyötä. Puolet vastanneista opoista kuitenkin kielsi näyttelevänsä tunteita. Eroavaisuudet saattoivat kertoa siitä, etteivät kaikki opot tiedosta olevansa työroolissa, joka edellyttää myös tunnetyön tekemistä. Toisaalta kielteisemmät vastaukset saattoivat tarkoittaa teennäistä pintanäyttelemistä, jolloin tunteiden esittäminen kenties ymmärrettiin epäaidoksi teeskentelyksi. Lähes kaikki opojen mainitsemat ammatilliset tilanteet koskivat oppilaanohjausta. Sen sijaan vastauksista ei voinut johtaa yhteisiä aikuisten välisiin ammatillisiin tilanteisiin kuuluvia tunnesääntöjä tai tunnetyön tekemisen normeja. Nämä lienevät jäsentymättömämpiä kuin oppilaanohjaustilanteita säätelevät säännöt. Opon on mahdollista kehittää omaa osaamistansa työnsä yhteisöllisissä tunneulottuvuuksissa, joilla on todettu olevan yhteyksiä niin ammatti-identiteettiin ja itsetuntoon kuin työssä jaksamiseen. Koska opon työtä määrittää myös monet sosiaalis-kulttuuriset tunnesäännöt ja siihen kuuluu tunnetyötäkin, opojen on ensinnäkin tärkeää tiedostaa sekä hyväksyä työrooliinsa liitetyt normit sekä odotukset. Henkilökohtaisempien tunteiden ilmaisut on tarpeen perustella yhteisölle (tunteiden rakentava ilmaisu). Sekä aidot vahvat tunteet että jatkuva teennäisempi tunnetyön tekeminen voivat kuormittaa. Opon on siten tärkeää myös hahmottaa työroolin ja yksityisen välistä rajaa. Tunnetyön tekemisessä voi hyödyntää tietoisemmin syvänäyttelemisen menetelmiä: oikeiden tunnetilojen mieleen palauttamista ja suggerointia sekä harjoitella mielikuvia käyttämällä tunteiden aidompaa näyttelemistä tunnetyötä vaativissa ammatillisissa tilanteissa.
dc.format.extent 19 sivua
dc.language.iso fin
dc.publisher Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
dc.relation.ispartofseries Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ammatillinen kehitys
dc.subject.other opinto-ohjaajat
dc.subject.other oppilaanohjaus
dc.subject.other organisaatiokäyttäytyminen
dc.subject.other sosiaaliset normit
dc.subject.other tunteet
dc.subject.other yläkoulu
dc.title Kun on tunteet : yläkoulun opojen näkemyksiä tunnesäännöistä ja tunnetyöstä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202201235
dc.subject.ysa opinto-ohjaajat
dc.subject.ysa ammatillinen kehitys
dc.subject.ysa oppilaanohjaus
dc.subject.ysa organisaatiokäyttäytyminen
dc.subject.ysa yläkoulu
dc.subject.ysa sosiaaliset normit
dc.subject.ysa tunteet
dc.subject.kota 516 fi
dc.type.dcmitype Text en
dc.date.updated 2012-02-20T14:36:25Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record