Opettajien pedagoginen sisältötieto yläkoulun virtapiirien opetuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Aho, Timo
dc.date.accessioned 2012-02-18T14:10:54Z
dc.date.available 2012-02-18T14:10:54Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1194314
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201202181211 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37403
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista pedagogista sisältötietoa tutkimukseen osallistuneilla suomalaisilla yläkoulun fysiikanopettajilla on virtapiirien opettamiseen liittyen, ja millaisia yhteisiä piirteitä eri opettajien pedagogisessa sisältötiedossa on. Tutkimusvälineinä käytettiin pedagogista sisältötietoa jäsentävää sisällönesitystaulukkoa sekä oppituntien videointia. Samalla tutkittiin, voidaanko opetuskokemuksen määrällä havaita olevan vaikutusta pedagogisen sisältötiedon määrään. Lopuksi vertailtiin löydettyjä tuloksia kirjallisuudesta löytyviin kansainvälisiin tuloksiin, ensisijaisesti australialaisilta opettajilta kerättyyn sisällönesitystaulukkoon, sekä japanilaiskoulussa kuvattuihin oppitunteihin. Tutkittujen kahden suomalaisen opettajan pedagogisessa sisältötiedossa havaittiin useita yhteisiä piirteitä. Molemmat opettajat huomioivat oppilaiden ennakkokäsityksiä, erityisesti virhekäsityksiä varsin vähän. Opetusmenetelmät olivat samankaltaisia, ja molemmat opettajat seurasivat vahvasti käytössään olevan oppikirjan asioiden esittämistapaa ja -järjestystä. Ensisijaisena arviointimenetelmänä oppilaiden ymmärtämiselle kumpikin mainitsi keskustelut oppilaiden kanssa. Suurimpina eroina havaittiin kokeneemman opettajan käyttämät monipuolisemmat opetusmenetelmät sekä käsiteltävän aiheen teorian ja siihen liittyvän käytännön työn keskinäisen järjestyksen muuttuminen. Opetuskokemuksen määrän todettiin vaikuttavan positiivisesti pedagogisen sisältötiedon määrään, kuten aiemmat tutkimukset antoivat odottaakin. Kansainvälisessä vertailussa australialaisten opettajien todettiin huomioivan suomalaisia opettajia enemmän ennakkokäsityksiä. Käytetyt opetusmenetelmät olivat osin erilaisia, mutta käytännön töiden painotuksessa tai menetelmien yleisessä monipuolisuudessa ei havaittu merkittävää eroa Australiaan verrattuna. Japanilaisilla oppitunneilla havaitut opetusmenetelmät eivät olleet aivan yhtä monipuolisia, mutta opetus eteni loogisempana kokonaisuutena kuin Suomessa. Arvioinnissa sekä Suomessa että Australiassa korostettiin oppitunneilla tapahtuvaa jatkuvaa arviointia. Käytetyt tutkimusmenetelmät jättivät aukkoja opettajien pedagogisen sisältötiedon kuvaamiseen, mutta tutkimuksessa saatiin kuitenkin selville piirteitä tutkittujen opettajien pedagogisesta sisältötiedosta. Pienen otoskoon vuoksi tulosten yleistämisessä tulee noudattaa varovaisuutta.
dc.format.extent 71 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other pedagoginen sisältötieto
dc.title Opettajien pedagoginen sisältötieto yläkoulun virtapiirien opetuksessa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202181211
dc.subject.ysa fysiikka
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa virtapiirit
dc.subject.ysa yläkoulu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos fysiikan laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Physics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine fysiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physics en
dc.date.updated 2012-02-18T14:10:55Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record