Universitetsstudenters attityder till varieteter av svenskt uttal : Sverigesvenska och finlandssvenska

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kautonen, Maria
dc.date.accessioned 2012-02-16T13:15:27Z
dc.date.available 2012-02-16T13:15:27Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37384
dc.description.abstract Tutkielmani tarkoitus oli selvittää, miten yliopisto-opiskelijat suhtautuvat erilaisiin ruotsin kielen ääntämistapoihin. Tutkittavat variaatiot olivat ruotsinruotsi ja suomenruotsi. Selvitin myös, kumpaa variaatiota opettajien tulisi opiskelijoiden mielestä käyttää peruskouluissa ja lukioissa. Tutkimukseen osallistui 45 yliopisto-opiskelijaa, jotka opiskelivat ruotsia pääaineenaan eri vuosikursseilla. Materiaalin keräämiseen käytin kyselylomaketta, joka koostui monivalintakysymyksistä ja avoimista kysymyksistä. Tuloksien analysoinnissa käytin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusotetta. Vaikka suomenruotsi oli enemmistölle tutkittavista tutumpi variaatio, suhtautuminen ruotsinruotsiin oli jokaisella vuosikurssilla positiivisempaa kuin suomenruotsiin. Lisäksi tutkittavat arvioivat ruotsinruotsin kauniimmaksi ja miellyttävämmäksi kuin suomenruotsin. Suomenruotsia tutkittavat pitivät tavallisena ja helpompana oppia. Vaikka enemmistö tutkittavista oli sitä mieltä, että opettajan käyttämällä variaatiolla ei ole merkitystä, suuri osa tutkittavista kannatti silti suomenruotsin käyttämistä opetuskielenä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa ruotsin kielen oppitunteja suunniteltaessa. Tunneilla voidaan tuoda enemmän esille ruotsin eri variaatioita, sillä tutkittavien mielestä oli tärkeää, että oppilaat kuulisivat sekä ruotsinruotsia että suomenruotsia oppitunneilla. fi
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Sverigesvenska fi
dc.subject.other finlandssvenska fi
dc.subject.other svenska varieteter fi
dc.subject.other språkattityder fi
dc.title Universitetsstudenters attityder till varieteter av svenskt uttal : Sverigesvenska och finlandssvenska
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202161192
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record