Att tala förståeligt. Gymnasieelevernas och lärarnas åsikter om svenskt uttal och uttalsövningar

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Turunen, Anu
dc.date.accessioned 2012-02-16T12:04:51Z
dc.date.available 2012-02-16T12:04:51Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37380
dc.description.abstract Tutkielmani tarkoitus oli selvittää, mitä mieltä lukiolaiset ovat ruotsin kielen ääntämisharjoituksista ja niiden riittävyydestä, sekä ottaa selville heidän yleinen kantansa ruotsin kielen opiskelusta. Tutkimuksessa huomioitiin myös, kuinka sukupuoli ja aiempi menestys opinnoissa vaikuttivat vastauksiin. Tämän lisäksi lukio-opettajilta kysyttiin, millaisia ääntämisharjoituksia he käyttävät opetuksessaan. Tutkimus oli kvalitatiivinen ja materiaali koottiin lomakkeiden avulla. Kyselylomakkeita oli kaksi, joista toinen oli oppilaita ja toinen opettajia varten. Tutkimukseen osallistui yhteensä 110 lukiolaista ja 4 opettajaa eri puolilta Suomea. Tuloksista ilmeni, että vain 36,1 % kyselyyn vastanneista lukiolaisista halusi lisää ääntämisenopetusta. Positiivisesti yllättävää oli, että 61,9 % lukiolaisista piti ruotsin opiskelusta. Sukupuoli ja saadut arvosanat vaikuttivat merkittävästi vastauksiin – tytöt ja hyvin menestyneet halusivat enemmän ääntämisen opetusta ja pitivät enemmän ruotsin kielen opiskelusta kuin muut vastaajat. Opettajien vastauksista kävi ilmi, että ääntäminen ja ääntämisharjoitukset ovat tärkeä osa kielenopetusta. Sekä oppilaiden että opettajien mielestä tärkeimmät kriteerit ääntämistä koskien olivat selkeys ja ymmärrettävyys. Tutkimuksen perusteella ääntämisharjoitusten roolia opetussuunnitelmassa tulisi muuttaa näkyvämmäksi. Vaikka vain hieman yli kolmasosa lukiolaisista halusi lisää ääntämisenopettamista, tulisi opettajien harkita, miten he opettavat ääntämistä ja ovatko opetustavat tehokkaita. fi
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other uttal fi
dc.subject.other undervisning fi
dc.subject.other läroplan fi
dc.title Att tala förståeligt. Gymnasieelevernas och lärarnas åsikter om svenskt uttal och uttalsövningar
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202161188
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record