Subject-verb agreement of finite verbs in the present tense in written productions of Finnish secondary school learners of English as second language

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vaurula, Nina
dc.date.accessioned 2012-02-14T13:16:47Z
dc.date.available 2012-02-14T13:16:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1193972
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201202141173 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37368
dc.description.abstract Subjektin ja verbin välinen kongruenssi on englannin kieliopin perusasioita, joka toimii tiettyjen säännön-alaisuuksien mukaisesti. Ilmiö on kuitenkin kiinnostava, sillä jopa edistyneetkin oppijat tekevät konguenssin tuottamisessa virheitä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että muun muassa subjektin kompleksisuudella ja semanttisilla piirteillä on vaikutusta kongruenssin hallintaan. Aiemmat tutkimukset eivät kuitenkaan ole ottaneet huomioon oppijoiden taitotasoja ja mahdollisia eroja kongruenssin tuottamisessa eri taitotasojen välillä Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten yläkoulu-ikäisten taitotasoeroilla on vaikutusta kongruenssin tuottamiseen englannin kielessä. Tutkimuksessa Lisäksi haluttiin selvittää, vaikuttaako subjektin kompleksisuus kongruenssin tuottamiseen oikein ja onko taitotasojen välillä eroja eri subjektien käytössä. Tutkimuksen aineisto koostuu 141 yläkoululaisten kirjoittamasta mielipidekirjoituksesta, jotka ovat osa CEFLING-projektia varten kerätystä aineistosta. Aineisto on jaettu taitotasoittain Eurooppalaisen Viitekehyksen taitotasojen mukaisesti. Tutkielmassa käytetyssä aineistossa tekstit ovat jakautuneet taitotasoille A1-B2. Kongruenssitapaukset etsittiin teksteistä taitotasoittain, jonka jälkeen kongruenssin frekvenssi laskettiin jokaiselle taitotasolle. Tämän jälkeen laskettiin, kuinka suuri osa tapauksista on tuotettu oikein kullakin taitotasolla. Lisäksi tarkasteltiin, miten subjektin kompleksisuus vaikuttaa kongruenssin tuottamiseen kieliopillisesti oikein ja tuloksia vertailtiin eri taitotasojen välillä. Tuloksista selvisi yllättäen, että subjektin ja verbin välistä kongruenssia vaativien finiittiverbien käyttö laski taitojen noustessa korkeammalle tasolle, mikä saattoi johtua siitä, että oppilaat tuottivat monimutkai- sempia lauserakenteita kielitaidon karttuessa. Kieliopillinen oikeakielisyys kuitenkin kasvoi mitä korkeammasta taitotasosta oli kyse. Kompleksiset subjektit tuottivat enemmän virheellisiä tapauksia. Yksikölliset subjektit tuottivat enemmän oikeakielisiä tapauksia kuin monikolliset johtuen siitä, että yksikön kolmannen persoonan -s:ää käytettiin liikaa – myös monikollisten subjektien kanssa. Kongruenssin hallinta oli selkeästi vielä kesken, sillä saman virkkeen sisällä oppilaat saattoivat tuottaa taivutetun verbin oikein yhdessä tapauksessa ja heti seuraavassa tuottivat sen väärin. Tutkielma antoi viitteitä siitä, millaisia eroja kongruenssin hallinnassa eri taitotasojen välillä on. Tarkempien tulosten saamiseksi tulisi seurata yksilöllistä kielen kehitystä pikittäistutkimuksen avulla, jotta varsinaista kielen kehitystä pystyttäisiin seuraamaan paremmin.
dc.format.extent 73 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other learner language; subject-verb agreement; complelxity
dc.subject.other accuracy and fluency
dc.title Subject-verb agreement of finite verbs in the present tense in written productions of Finnish secondary school learners of English as second language
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202141173
dc.subject.ysa subjekti
dc.subject.ysa verbit
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa toinen kieli
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.date.updated 2012-02-14T13:16:47Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record