"Experience the real New Zealand - Maori culture as it is today" : representations of New Zealand and Maoris in Maori tourism websites

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lähteenmäki, Suvi
dc.date.accessioned 2012-02-13T11:33:30Z
dc.date.available 2012-02-13T11:33:30Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1193848
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201202131165 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37361
dc.description.abstract Matkailu on maailmanlaajuisesti merkittävä ja kasvava ala. Uudessa-Seelannissa matkailulla on ollut jo pitkään merkittävä vaikutus talouteen ja koko yhteiskuntaan. Maorit ovat Uuden-Seelannin alkuperäiskansa ja vähemmistökulttuuri, sillä heitä on noin 15 prosenttia maan väestöstä. Tähän vähemmistöasemaan liittyen onkin mielenkiintoista tutkia minkälaisia representaatioita he luovat itse omasta kulttuuristaan. Matkailuun liittyy vahvasti mielikuvien luominen, sillä useimmat kulttuureihin liittyvistä matkailutuotteista perustuvat elämysten tarjoamiseen konkreettisten tuotteiden sijaan. Nämä mielikuvat ja representaatiot ovatkin tutkielman keskiössä. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisia representaatioita Uudesta-Seelannista ja Maoreista luodaan Maori-matkailuyritysten Internet-sivuilla. Tätä aihetta lähestytään hyödyntäen diskurssianalyysia, korpuslingvistiikkaa sekä multimodaalisuutta aineiston tarkastelussa. Diskurssianalyysi on tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjana, johon liittyy sekä matkailudiskurssien että representaatioiden tarkastelu. Aineiston analyysin apuna ovat diskurssianalyysin lisäksi myös korpuslingvistiikka, joka tuo tutkimukseen kvantitatiivista näkökulmaa, sekä multimodaalisuus, jonka kautta tarkastellaan aineiston kannalta olennaista visuaalista puolta. Aineisto koostuu viidentoista Maori matkailuyrityksen Internet-sivusta. Niiden sisältöä ja representaatioita tutkitaan erityisesti sanojen kontekstien, useimmiten esiintyvien sanojen sekä kuvien kautta. Analyysi paljastaa, että Uusi-Seelanti on enimmäkseen esillä Maorikulttuurin historiallisena ja maantieteellisenä kontekstina. Maorit esitetään useimmiten stereotyyppisesti, vaikka samalla painotetaan matkailuyritysten ja niiden tarjoamien elämysten aitoutta ja ainutlaatuisuutta. Samalla rakennetaan myös Maorien kulttuurin perinteikkyyttä ja toiseutta suhteessa länsimaisiin turisteihin ja valtaväestöön. Nämä matkailun kautta syntyvät representaatiot voivat myös vaikuttaa yleisiin mielikuviin Maoreista yhteiskunnallisella tasolla.
dc.format.extent 63 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Representation
dc.subject.other discourse
dc.subject.other tourism
dc.subject.other websites
dc.subject.other Maori
dc.subject.other New Zealand
dc.subject.other multimodality
dc.title "Experience the real New Zealand - Maori culture as it is today" : representations of New Zealand and Maoris in Maori tourism websites
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202131165
dc.subject.ysa representaatio
dc.subject.ysa matkailu
dc.subject.ysa maorit
dc.subject.ysa diskurssi
dc.subject.ysa WWW-sivut
dc.subject.ysa multimodaalisuus
dc.subject.ysa Uusi-Seelanti
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.date.updated 2012-02-13T11:33:30Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record