Suun hoidon vastaanottokäyntien sekä terveysneuvontatilanteiden vuorovaikutuksellinen ja sisällöllinen toteutuminen nuorten aikuisten kuvailemana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leivonen, Kukka-Maaria
dc.date.accessioned 2012-02-12T15:30:41Z
dc.date.available 2012-02-12T15:30:41Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1193773
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201202121162 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37353
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten nuoret aikuiset kuvailevat vuorovaikutusta suun hoidon vastaanottokäynnillä ja terveysneuvontatilanteessa. Lisäksi tutkittiin, millaisia asioita nuoret aikuiset pitävät tärkeinä, ja miten nämä tekijät toteutuivat suun hoidon vastaanottokäynnillä ja terveysneuvontatilanteessa. Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä ja pilotoida suun terveydenhuoltoon soveltuva asiakaspalautelomake, jolla voidaan kartoittaa vuorovaikutuksen toteutumista. Tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta 19 – 21 -vuotiasta nuorta aikuista keväällä 2010. Haastatteluaineisto litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen. Tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto kerättiin kyselylomakkeella keväällä 2011. Kyselyyn vastasi 150 iältään 15 – 30 –vuotiasta nuorta aikuista. Kyselylomake pilotoitiin haastattelujen yhteydessä ja siihen tehtiin täydennyksiä haastatteluaineiston perusteella. Kvantitatiivinen aineisto ristiin-taulukoitiin, siitä laskettiin prosentit ja frekvenssit. Merkitsevyyksiä testattiin Khiin neliö -testillä. Nuoret aikuiset olivat tyytyväisiä vastaanottokäyntien ja terveysneuvontatilanteiden vuorovaikutukseen ja sisältöön. Ilmapiiri vastaanotolla oli ollut luotettava, turvallinen ja ystävällinen. Henkilökunnan ammatilla ei ollut vaikutusta siihen, millaiseksi nuoret aikuiset ilmapiirin kokivat. Nuorten aikuisten tärkeänä pitämät asiat olivat toteutuneet vastaanottokäynneillä hyvin. Nuorilla aikuisilla oli tietoa suun terveydestä. He myös pitivät tietoa ja ohjeita suun terveydestä tärkeänä. Terveysneuvonta oli noudattanut motivoivan haastattelun periaatteita. Suun terveyden edistämiseen oli kiinnitetty eniten huomiota ehkäisevän hoidon ja iensairauksien hoidon käynneillä sekä suuhygienistin ja hammashoitajan vastaanotolla. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että terveysneuvonnan tulisi olla koko suun terveydenhoitohenkilöstön asia. Henkilöstön kouluttaminen hallitsemaan motivoivan haastattelun menetelmät tehostaisi terveyden edistämistä ja vuorovaikutusta kaikilla vastaanottokäynneillä. Asiakaspalautelomaketta voidaan käyttää niin terveys-neuvontatilanteiden kuin vastaanottokäyntien vuorovaikutuksen arvioimiseen. Lomaketta voidaan muokata edelleen tarpeen mukaan ja käyttää eri ikäryhmissä.
dc.format.extent 87 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other suun terveys
dc.subject.other nuori aikuinen
dc.subject.other motivoiva haastattelu
dc.subject.other suun terveysneuvonta
dc.subject.other vuorovaikutus
dc.title Suun hoidon vastaanottokäyntien sekä terveysneuvontatilanteiden vuorovaikutuksellinen ja sisällöllinen toteutuminen nuorten aikuisten kuvailemana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202121162
dc.subject.ysa suun terveys
dc.subject.ysa nuoret aikuiset
dc.subject.ysa terveysneuvonta
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa terveyskäyttäytyminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en
dc.date.updated 2012-02-12T15:30:41Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record