Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen : työnantajien asenteet ja panostukset

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hartikainen, Anna
dc.date.accessioned 2012-02-12T11:59:48Z
dc.date.available 2012-02-12T11:59:48Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1193750
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201202121160 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37351
dc.description.abstract Tämä tutkimus käsittelee työnantajien asenteita ja panostuksia ekonomien osaamisen kehittämiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan ekonomien osaamisen kehittämiseen kohdistuvia panostuksia sekä työnantajan suhtautumista niin ekonomien kuin työnantajien näkökulmasta yhdistämällä kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusote. Kvantitatiivinen osuus koostuu ekonomikyselystä, johon vastasi 975 Suomen Ekonomiliitto – SEFE ry:n jäsenkuntaan kuuluvaa ekonomia sekä työnantajakyselystä, johon vastasi 80 työnantajaa. Kvalitatiivinen osio toteutettiin haastattelemalla kuuden työnantajajärjestön edustajia. Kyselyaineistot analysoitiin tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. Haastatteluaineistojen analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Osaaminen määritellään tässä tutkimuksessa koostuvan tiedoista, taidoista ja asenteista, jotka liittyvät tiiviisti yksilön työhön. Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ammatillisen osaamisen suunnitelmallista ylläpitoa ja kehittämistä korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Osaamista ja sen kehittämistä tarkastellaan tässä tutkimuksessa yksilön, ekonomin näkökulmasta. Tutkimus osoitti, että työnantajat suhtautuvat osaamisen kehittämiseen pääosin myönteisesti. Suhtautumisessa on kuitenkin eroja asematasojen ja osin eri ikäryhmien välillä. Enemmistö ekonomeista on tyytyväisiä tarjottuihin osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Panostukset osaamisen kehittämiseen kuitenkin vaihtelevat eri ryhmissä. Eniten vaikutusta on ekonomin asematasolla ja kokemusvuosilla työnantajan palveluksessa. Ekonomien ja työnantajien näkemykset hyödyllisimmistä kehittämisen muodoista eroavat toisistaan. Työnantajat suosivat työssä oppimista ja ekonomit omatoimista tiedonpäivitystä, kokemusten jakamista sekä lyhyitä koulutuksia. Osaamisen kehittämisen suurimpana esteenä molemmat osapuolet kokevat ajanpuutteen ja seuraavana työnantajalle aiheutuvat kustannukset. Työnantajat toivat esiin myös työntekijän oman kiinnostuksen puutteen.
dc.format.extent 149 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.subject.other Suomen Ekonomiliitto
dc.title Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen : työnantajien asenteet ja panostukset
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202121160
dc.subject.ysa osaaminen
dc.subject.ysa kehittäminen
dc.subject.ysa henkilöstö
dc.subject.ysa ekonomit
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine johtaminen fi
dc.contributor.oppiaine Management and Leadership en
dc.date.updated 2012-02-12T11:59:48Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record