Iholla : tatuoinnit identiteetin ja ruumiillisuuden merkitsijöinä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hirvonen, Hanna
dc.date.accessioned 2012-02-09T15:25:00Z
dc.date.available 2012-02-09T15:25:00Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1193681
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201202091154 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37347
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tutkittiin tatuoitujen suomalaisten suhdetta heidän omiin tatuointeihinsa, omaan kehoonsa ja tatuointeihin yleensä. Tatuointeja tarkasteltiin ruumiillisuuden ja identiteetin rakentajina ja osina sitä. Lisäksi tutkimuksessa lähestyttiin tatuointeja osana sosiaalista kanssakäymistä sekä sitä, miten tatuointeja tarkastellaan osana ihmisten ulkoasua. Työssä selvitettiin syitä tatuointien ottamiseen ja niihin sisällytettyihin merkityksiin. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin perinteistä, kasvokkain toteutettua teemahaastattelua sekä internetin välityksellä suoritettuja Messenger-haastatteluita. Haastatteluita toteutettiin yhdeksän kappaletta. Haastatelluista kolme oli naisia ja kuusi miehiä. Kaksi haastatteluista toteutettiin Messenger-ohjelman avulla ja tämä osoittautui kiinnostavaksi aineistonkeruumenetelmäksi, jota voidaan hyödyntää myös mahdollisissa jatkotutkimuksissa. Aineisto käsiteltiin teemoittelun keinoin. Prosessi eteni pääteemojen valitsemisella ja aineiston analysoinnilla näiden kolmen pääteeman puitteissa. Kolme pääteemaa olivat Oma tatuointi, Tatuoinnit yleensä ja Sosiaalinen vaikutus. Analyysin aikana aineistosta poimittiin pääteemoista nousevia alateemoja, jotka eivät olleet yhtä selvärajaisia kuin pääteemat, mutta toistuivat kuitenkin niin usein, että ne osoittautuivat merkityksellisiksi. Tutkimuksessa tatuointien tärkeimmiksi tehtäviksi nousivat toimiminen muistoina ja muistuttajina eletystä elämästä. Niiden ottaminen oli monella haastateltavalla sijoittunut elämässä ajankohtaan, johon liittyi paljon muutoksia elämäntilanteessa. Ne myös kertoivat kantajilleen siitä, millaisia nämä olivat tatuoinnin ottamisen aikaan ja millaisessa elämäntilanteessa he silloin olivat. Tatuointeihin ei haluttu kiinnitettävän liiaksi huomiota ja ne koettiinkin hyvin henkilökohtaisiksi asioiksi. Positiivinen huomiointi koettiin miellyttäväksi, mutta kukaan ei erikseen toivonut saavansa tatuointiensa johdosta huomiota. Niiden henkilökohtaisuutta korostettiin kertomalla niiden muistofunktiosta. Yleisesti kiinnostus tatuointeja kohtaan oli tavallista ja muiden ihmisten tatuointeja tarkasteltiin ja arvioitiin mielellään. Tatuointeja verrattiin taideteoksiin, koruihin ja sisustusesineisiin. Ne nähtiin koristeina ja välineinä oman persoonan piirteiden korostamiseen ja esille tuomiseen. Sosialiseen kanssakäymiseen tatuoinnit vaikuttivat siten, että jokainen haastateltu koki tärkeäksi seikaksi tatuointien peitettävyyden tavallisen vaatetuksen avulla. Työkaverit, vanhemmat ja vanhemmat ihmiset koettiin henkilöiksi, joiden seurassa tatuointien näkyvyyttä pitää rajoittaa. Toisaalta kaikki haastateltavat kuitenkin korostivat sitä, että tatuoinnit tulee kantaa ylpeydellä ja niitä ei pidä hävetä.
dc.format.extent 81 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other tatuointi
dc.subject.other ruumiillisuus
dc.subject.other muoti
dc.subject.other sosiaalinen vuorovaikutus
dc.subject.other verkkokeskustelu
dc.title Iholla : tatuoinnit identiteetin ja ruumiillisuuden merkitsijöinä
dc.title.alternative Tatuoinnit identiteetin ja ruumiillisuuden merkitsijöinä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201202091154
dc.subject.ysa tatuointi
dc.subject.ysa kehotaide
dc.subject.ysa ruumiillisuus
dc.subject.ysa muoti
dc.subject.ysa sosiaalinen vuorovaikutus
dc.subject.ysa verkkokeskustelu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos historian ja etnologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of History and Ethnology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine etnologia fi
dc.contributor.oppiaine Ethnology en
dc.date.updated 2012-02-09T15:25:00Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record